مشاهده RSS Feed

مریم

آیا فرهنگ حركت تكاملی داشته است؟

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/03/04 در ساعت 16:55 (198 نمایش)

برخی معتقدند كه فرهنگ در طول تاریخ، حركت تكاملی داشته است.

این قبیل متفكران با توجه به پیشرفت برخی از عناصر فرهنگی،

نظیر علم و بهره برداری بشر از استعدادهای خود، حركت فرهنگ بشری را تكاملی دانسته اند.

اگر منظور از پیشرفت، گسترش علم و تكنیك است، یعنی بشر در ارتباط با طبیعت و زندگی هم نوعان خود، از پیشرفت برخوردار بوده،

قابل انكار نیست، زیرا ضرورت تنظیم زندگی در عرصه طبیعت، همراه با سودجویی و سلطه گری بشر،

موجب گسترش برخی پدیده های فرهنگی در طول تاریخ بوده است.

اما آن قسمت از فرهنگ كه موجب رشد روح و روان انسان ها می شود، پیشرفت و تحول تكاملی نداشته است.

به عبارت دیگر، فرهنگ مادی بشر پیشرفت كرده، اما همه ابعاد فرهنگ بشری تكامل پیدا نكرده است. برای مثال:

- بشر هنوز نتوانسته به فرهنگ خودخواهی التزام پیدا نكند.

- فرهنگ محبت ورزیدن به انسان ها و عشق های سازنده و ایجاد خیرات و كمالات، رخت بربسته است.

- فرهنگ حاكمیت حق و بهره برداری از قدرت در راه اعتلای حق و اجرای آن، تضعیف شده است.

- فرهنگ وجدان علمی،تحت تأثیر شهرت پرستی و خودخواهی و مقام پرستی قرار دارد.

- فرهنگ توجه به نوابغ و شخصیت های سازنده و بهره برداری صحیح از آن ها در اكثر جوامع از میان رفته است.

- فرهنگ ارتباط سازنده میان انسان ها، از بین رفته و ارتباط انسان ها، مانند ارتباط گرگ و میش در آمده است.اگر فرهنگ بشری، پیشرفت تكاملی داشته است، پس چرا بشر به اصول زیربنایی حیات خود، یعنی:

الف - حیات شایسته

ب - كرامت و شرافت انسانی

ج - آزادی معقول و مسوولانه

د - تساوی همه در برابر قوانین

توجه ندارد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود