مشاهده RSS Feed

yanoor

دیدار حضرت به چند طریق امکان دارد و چگونه صدق و کذب آن راتشخیص دهیم؟

به این مطلب امتیاز بدهید


دیدار حضرت برای افراد مومن و متدینی که موفق به دیدار ایشان شده اند

در خواب و یا بیداری صورت گرفته و باید ببینیم این فردی که ادعای دیدار

می کند آیا فردی سلیم القلب و مومن و صادق هست و به دور از ریا

حرف می زند یا خیر ... البته این افراد برای هر کسی دیدار خود را بیان نمی کنند

http://www.askquran.ir/group143-discussion1937.html

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود