مشاهده RSS Feed

yanoor

سخن امام راحل خمینی کبیر (ره) درمورد حضرت مهدی عج

به این مطلب امتیاز بدهید
سخن امام راحل خمینی کبیر (ره) درمورد حضرت مهدی عج
من ‌نمی‌توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم، بزرگتر از این است، نمی‌توانم بگویم که شخص اول است برای اینکه دومی در کار نیست، ایشان را نمی‌توانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که «مهدی موعود» است، آنی است که خدا ذخیره کرده است برای بشر و خداوند ما را موفق کند به دیدار ایشان که چشم‌های ما روشن بشود به زیارت این وجود مبارک که واقعاً شخصی است که نمی‌توانم بگویم شخص اول دنیا و نمی‌توانم بگویم رهبر، بالاتر از این مسایل هست.

صحیفه نور، ج 12، ص 207-210

http://yabaqeyatallah.blogfa.com


^

ورود

ورود