مشاهده RSS Feed

گلستان قرآن

آیت الله جوادی آملی:ادای "خواست مردم" مثل وضو برای نمازست

به این مطلب امتیاز بدهید
اگر کسی بخواهد امانت را صحیح و سالم به سرانجام برساند و بخواهد ولی الله شود، این مصداق ولی الله است، ولی الله شدن فروع و اصول دین را در بر می گیرد، هر کاری که انسان را به خدا نزدیک می کند مایه تقرب انسان است، الان کسی نیست که راه حضرت امیر(ع) را طی کند، این وجوهاتی که به ما می دهند ما مانند طلبه ها زندگی نمی کنیم، حالا همه اش نمی توان این امانت را به ولایت کلیه اهل بیت(ع) بزنیم، بله؛ احکام هم زیر مجموعه ولایت قرار می گیرد.
مسئولان باید به وعده های خود درباره رفع مشکلات عمل کنند.حدیث «دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنز» به معنای این است که حضرت امیر(ع) به مردم می گویند دنیای شما نزد من از عطسه (آب بینی) بز ماده خوارتر است،وقتی ایشان به کل صحنه مقام و حکومت می گوید عفطه عنز(آب بینی) به همین چیز که حالا ما می گوییم من باید باشم تو نباید باشی، امام علی(ع) به این می گوید عفطه عنز، این بالاخره یک روز بوش درمی آید، ما غیر از حضرت امیر(ع) کسی را نداریم که این راه را باز کرده باشد، خودشان و اهل بیت(ع) و شاگردان خصوصی او رفته اند و این راه تا روز قیامت ممکن است، ادامه داشته باشد و غیر از حضرت امیر(ع) و اهل بیت(ع) کسی این راه را نرفته است.
در خطبه 199 امانت مالی جزو همین مصداق امانت است آن هم زیر مجموعه ولایت است، کسی که بخواهد ولی الله شود با انجام واجبات و ترک محرمات امکان دارد، اما انجام واجبات و ترک محرمات اگر خوفا من النار و شوقا من الجنه باشد، می شود ولی الله.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
علماء و شخصیت ها
^

ورود

ورود