مشاهده RSS Feed

yanoor

قانون «گشایش و ربایش» دلها

به این مطلب امتیاز بدهید
قانون «گشایش و ربایش» دلها
.............................
امیر مومنان علی علیه السلام به سمت کوفه حرکت می کرد که در راه با یک کافر ذمى (که در پناه اسلام است) همراه شد. مقداری از مسیر را با هم پیمودند تا اینکه بر سر دو راهی رسیدند. مرد ذمی به حضرت گفت: اى بنده خدا! تو به کجا می روی؟ امام فرمود: می خواهم به کوفه بروم. اما مرد مسافر گفت که مقصد دیگری دارد و باید از سوی دیگر برود.
همین که راه خود را به سوی دیگر برگرداند، امیر مومنان نیز همراه او حرکت کرد. او که شگفت زده شده بود به حضرت گفت: مگر نمی خواستى به کوفه بروى؟ فرمود: چرا. او گفت: پس چرا راه کوفه را رها کردى و به این سمت می آیی؟ امام فرمود: «برای این که خوش رفاقتى را به پایان برسانم. انسان باید رفیق راهش را در هنگام جدائى چند گامى بدرقه کند. این فرمان پیامبر ما است.»
مرد کافر با تعجب گفت: پیامبرتان اینگونه دستور داده؟ پس قطعا هر که پیرویش کرده به خاطر همین کردارهاى بزرگوارانه او بوده است. عجب دینی و عجب پیامبری!
امیر مومنان با یک حرکت به ظاهر ساده قفل دل او را باز کرد و اندیشه و خاطر او را ربود. تاریخ چنین می گوید که او از مسیرش بازگشت و آنقدر شیفته اخلاق امام شده بود که با او به کوفه رفت و همین که او را شناخت مسلمان شد. (الکافی، ج 2، ص 670)
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=149817
^

ورود

ورود