مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

جملات غیبی

به این مطلب امتیاز بدهید
هدفش از استفاده از فن در قرآن چه بوده است هدف این بوده است که در قرآن غیب مربوط به آینده جهان را در این کتاب درج کند چرا چون یکی از مهماتی که بشر نیاز دارد عملا دریابد غیب میداند و چخان نمی کند.

اینکه بیان کند که من غیب می دانم کافی نیست بلکه شخصیت عملگرا برای اینکه ابهامی در بیاناتش نباشد عملا بیاناتش را نشان می دهد اگر کسی ادعایی کند اما در عمل برای صحت حرف خود ناتوان باشد شخصیتی دروغگو و فریب کار دارد و معلوم می شود که قادر نیست که ادعایش را اثبات کند .

خدا در قرآن ادعا می کند من غیب می دانم برای اثبات ادعایش باید عمل کند .

در قران غیب را نوشته است برای اینکه غیب را بنویسد می بایست آن را مخفی کند .

آیا نمی توانست غیب را بنویسد و مخفی هم نکند مثلا بنویسد يخلق الإنترنت.

گر چه نوشته است خلق می کند آن چه را نمی دانید بعد از اینکه نوشت اسب و کشتی را برای زینت و سواری شما آفرید.

در صورت نام بردن از تکنولوژی که در آینده بوجود می آید متوجه می شوید که نوعی انتظار برای بوجود آمدن این پدیده در نسلها ایجاد می شد و نظام هستی به هم می خورد.

مثلا اگر کسی بداند امروز تصادف می کند از خانه بیرون نمی آید و خلاصه اخلال در نظم سرنوشت حتمی بوجود می آمد.

به همین جهت غیب از دو جهت غیب است اول این است که از چشم گذشتگان مخفی باشد چون در آینده بناست ظاهر شود و کسی قادر نیست فردا را ببیند تا فردا نشود از جهت دوم از این نظر که کلا خبر غیبی از اذهان مخفی است و بیان غیب خبر را از غیب بودن می اندازد.

به همین جهت خدا برای نوشتن آیات غیبی قرآن از فنونی استفاده نموده است و نام ترفند خود را آیات متشابه گذاشت.

علاوه بر حروف مقطعه و کلمات غیر واقعی از جملات متشابه نیز استفاده کرده است.

جملات متشابه جملاتی است که در آن خبر ی غیبی وجود دارد که پایگاهی در گذشته ندارد و برای غیب کردن آیه از کلمه ای آشنا استفاده کرده است تا غیب بودن را تکمیل و اذهان را کاملا غایب کند.

مثل آیه 102 سوره البقره که خبری است از آینده که تنها کلمه ای که از گذشته در آن بکار رفته است کلمه سلیمان است و این کلمه اسمی غیر واقعی است این نام شخصیتی در آینده جهان است .

شناختی که از سلیمان داریم این است که سلیمان بعد از موسی بدنیا آمد و وارث داوود بود و این دو در منطقه خود حاکم بوده اند اما در قران در مورد سلیمان و حکومتش مطالبی ذکر شده است که قابل درک اذهان نیست
در اینجا لازم است به این مورد هم توجه کنیم که بین قدرت خدا و قانون خدا ارتباطی وجود دارد قدرت خدا بسیار است اما قانون خدا مقدم بر قدرت خداست .

بشر نیز این گونه است گاهی وقتها قدرت بشر بر انجام کاری محدود نیست اما اعتقاد بشر مانع قدرت اوست مثلا فرد هنگام رانندگی می تواند با سرعتی بالای حد قاونی براند اما فکر او مانع این کار است .

خدا نیز قادر است هر کاری را انجام دهد اما قانون خدا برای خدا مهم است بنا براین خدا گر چه قادر است ولی کارش بر اساس حکمتها و سنتهایی است مثلا می تواند به باد فرمان دهد سلیمان را از شهری به شهری ببرد و یا هدهد به سخن در آید و غیره اما سنت خدا در انجام کارها به شکل شایسته ای ظاهر می شود .

از جمله در مورد جن و پرندگان و مورچگان و غیره
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود