مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

متشابه بدان

به این مطلب امتیاز بدهید
خدا با آیات متشابه و فنون و رموز دسترسی به غیب موجود در قرآن را عملا غیر ممکن ساخت.
باید ببینیم بشر چگونه در این راه قدم بر داشته است و خود را از دریافت غیب چگونه محروم ساخته است.
بدترین اشتباه بشر بی توجهی و سهل انگاری اوست در قرآن چیزی کاملا نامرئی نیست بلکه موارد نامرئی نیز قابل رویت است تنها کافی است قرآن را کتابی متشابه بدانیم.
همین که قرآن را کتابی متشابه ندانیم همین موجب می شود که قرآن غیب شود زیرا وقتی قرآن را متشابه ندانیم همه چیز را به ظاهر می بینیم و ظاهر قادر نیست مفسر را به اصل مطلب برساند .
مثلا در آیه 102 سوره البقره اگر به ظاهر آیه توجه کنیم یعنی آیه را متشابه قلمداد نکرده ایم و بوسیله این آیه تونل زمانی را می سازیم که به جای بردن مفسر به آینده او را به زمان سلیمان وارث داوود می برد.
اینجا لازم است مفسر توجه کند که برای رسیدن به مفهوم آیه اولین چیزی را که باید کنار بگذارد قبول کور کورانه کلمات آیه است کلماتی چون شیاطین .
حداقل شیطان در تاریخ بعد از اسلام برای کل مردم جهان موجودی است که وجود خارجی ندارد و هیچ آدم راستگویی وجود این موجود را گزارش نکرده است .
اگر از افرادی که مسن هستند و منتظر ملک الموت نشسته اند سوال شود آیا شما در طول زندگی خود در مواقعی که دچار توهم نشده اید مثلا در بیماری ها و ضعف ها و کابوس ها و تنهایی ها چیزی غیر از موجودات اطرافت دیده ای جواب نه است .
در حالی که مرتب تبلیغ می شود که شیطان عامل هر فسادی است و قسم خورده که تا روز قیامت آدم و فرزندانش را از راه بدر کند .
این می شود عدم تطبیق اعتقاد با تجربه وقتی حرفی با تجربه قابل انطباق نیست چرا بیان می شود و تاکید هم می شود در حالی که خود فردی که از شیطان صحبت می کند هیچ تجربه ای از شیطان نداشته و تا مرگ هم بدست نمی آورد.
در این وقت قوه تعقل لازم است تا فرد آیاتی که در آن نام شیطان در آن بکار رفته است را متشابه تلقی کند و بگوید رب زدنی علما
رب زدنی علما یعنی برای رسیدن به آیه علم نیاز است علمی که فقط رب می تواند در اختیار بشر بگذارد . برای حل یک معما
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود