مشاهده RSS Feed

yanoor

ختم صلوات به نیت سلامتی و تعجیل درفرج امام زمان عج

به این مطلب امتیاز بدهید


با توجه به نزدیکی نیمه شعبان هر تعداد صلوات که برای سلامتی و تعجیل در ظهور

امام زمان عج می توانیم بفرستیم را بنویسیم و حتما یادمان باشد صلواتها را بفرستیم

می توانید تعداد کمتر انتخاب کنیم تا سریعتر ادای دین شود به خانواده و دوستان هم بگوییم

سهم من 14 صلوات
^

ورود

ورود