مشاهده RSS Feed

راهیان عشق

...

به این مطلب امتیاز بدهید
انگار مسابقه گذاشته باشند

در یک چشم به هم زدن...

خانۀ زهرا شد گم

بین کوهی از هیزم...!

و بعد سکوت محض و

نیشخندی مملو از کینه و نفرت

آتش را به جان درب خانه انداخت...

بعید نیست

شیطان از دیدن این همه جنایت

سرش را پایین انداخته باشد
از خجالت...
آری براستی که آن دو نفر ، از شیطان خبیث تر بودند...


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود