مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان

به این مطلب امتیاز بدهید
از متشابهات قرآن جن و شیطان است
دو نکته را نباید فراموش کرد اول این که صفات خدا را به مخلوقات بچسبانیم
دوم مخلوقات را بیش از آن چه هستند تعریف کنیم
اما نکته اول بسیاری از غیر ممکنات و امور محال برای خدا محال نیست و ممکن است.
اما نباید از این صفات خدا بهره برداری غیر مجاز شود .
منظور از بهره برداری غیر مجاز این است که امور محال در مورد بندگان و مخلوقات را به آنها بچسبانیم .
تنها به این دلیل که یک مورد به نام خدا وجود دارد که بعضی قدرت های محال و غیر ممکن را با خود به همراه دارد.
مثلا خدا قابل رویت نیست و به اصطلاح غیب است یا خدا غیب می داند یا خدا قادر است که خالق باشد و در مخلوقاتش تغییر ایجاد کند.
و نتیجه بگیریم که مخلوقات نیز قادرند چنین باشند .
کلید راهگشا در همه موارد اذن الله است یعنی زمانی ما میتوانیم صفات خدایی را به مخلوقات خدا نسبت دهیم که قبلا خدا اجازه داده باشد. نامه کتبی از طرف خدا لازم است.
معنی این حرف این است که اگر خدا اجازه ندهد مخلوقات تنها به اندازه پیش فرض دارای توانایی هستند.
پیش فرض همان مقدار اولیه ای است که خدا هنگام خلق یک مخلوق برای او در نظر گرفته است
اگر به هر یک از مخلوقات نگاه کنیم خداوند برای آن مخلوق یک نقشه ژنتیکی معین کرده است که آن مخلوق بر اساس آن نقشه عمل می کند .
دو نوع تفاوت برای مخلوقات در نظر گرفته است یکی تفاوت در گونه ها دیگری تفاوت در یک گونه .
گونه مانند بشر اسب گربه شیر درخت شتر زنبور عسل و بقیه
تفاوت در این موارد به این صورت است که شتر با شیر متفاوت است
اما تفاوت در خود گونه مانند تفاوت در افراد یک گونه انسان
این تفاوت ها هر چند مرز محدود و مشخصی ندارند اما یک خط قرمز پررنگ و ضخیم دارند و آن این است که گونه به هیچ وجه نباید اعضای خود را از این مرز بیرون بیندازد چه تفریط چه افراط
در این گونه افراد ناتوان و توان مند هر دو وجود دارند بشری که وقتی بدنیا می آید نه چشم دارد نه گوش نه زبان
تفاوتهای دیگرفیزیکی چون جنسیت لحن صدا لحن نگاه آهنگ رفتار دررفتن نشستن توجه کردن و غیره
و بشری با معلولیت کمتر ؛ بشری با کند ذهنی
از تفاوت های جسمی که بگذریم به تفاوت های روحی و اخلاقی و استعدادها می رسیم در این موارد هم تفاوت های بسیاری وجود دارد.
تفاوتها ی خلقی چون خشمگین شدن و شاد شدن و سایر هیجانات
با وجود تمام این تفاوت ها بشر از دایره بشر بودن نباید بیرون انداخته شود .
این توانایی ها و ناتوانی ها به طور پیش فرض در بشر در نظر گرفته شده است و امکان روی دادن آنها وجود دارد .
در تعریف بشر و یا هر گونه دیگر از مخلوقات بعضی توانایی ها قابل ایجاد نیست مانند هیچ بشری قادر نیست پرواز کند .
پرواز به معنی غلبه بر نیروی جاذبه زمین و مقاومت هوا است .
پرندگان که دارای دو بال هستند قادر هستند بر این دو نیرو غلبه کرده پرواز کنند و جلو بروند .
بشر قادر نیست بیشتر از یک دونده بدود ممکن است رکورد را بشکند و مسافتی را در زمان کوتاهتری برود ولی با فشار و مشقت
ولی هیچ بشری قادر نیست مسافتی را که معمولا افرد در یک ماه می روند در یک روز بروند.
اینها در این گونه از مخلوقات این گونه تعریف شده است .
علم وقتی موجود می ماند که تعاریف ثابت بمانند

اوهام و توهمات مانند ساخت فیلم و کارتون که در این محتوا دروغ هایی تحت عنوان واقعیت و یا تخیل به سمع و نظر مخاطب می رسد و مخاطب آن را باور می کند. و حتی اگر باور نکند از آن تاثیر می پذیرد.
مانند کارتون زی زی گولو و یا سریال سلطان و شبان و... همه سریالها و کارتونها و فیلم ها .
کتاب قصه نیز این گونه است تمامی مواردی که دروغ است حال چه دروغ بودن آن مشخص است و چه دروغ بودن آن انکار می شود اما همه می دانند دروغ است ( مانند هنر پیشه که نقش خلبان را بازی می کند )
چه دروغ بودن آن انکار نمی شود و مولف نیز سعی دارد انکارنشود.
بنا براین علم یعنی هرچه حق است و غیر علم هر چه باطل است چه باطل بودنش معلوم شده باشد چه باطل بودنش را مخفی کرده باشند و تحت نام علم به مردم القا کرده باشند.
کار هایی که شیاطین علی ملک سلیمان می کردند همین بود شیاطین یک سری علوم به شنوندگان و بینندگان تعلیم می دادند و مردم ساکن در مملکت سلیمان این تعالیم را پیروی می کردند.
این تعالیم به دو دسته تقسیم میشد تعالیم مذهبی و تعالیم غیر مذهبی
هدف اصلی شیاطین کنترل مردم در یک دایره قرمز بود برای کنترل مردم از ابزار ترس روانی از نوع مذهبی استفاده می کردند
به مردم چنین القا کرده بودند که اگر شما از تعالیم ما پیروی نکنید کافر شده اید
و این گونه هشدار می دادند که مبادا کافر شوید
خود را نماینده خدا می دانستند و به همین دلیل خود را امتحان الهی برای مردم خود معرفی می کردند
و منطقشان این بود که اگر شما از تعالیم ما پیروی نکنید یعنی ما را تکذیب کنید در امتحان الهی شکست خورده اید و کافر گشته اید.
جهت انسجام پیوندهای مذکور و بمباران مردم با این پیام ها ی صوتی و تصویری لازم بود که پیوسته و روزانه این پیام ها تکرار شود
وسیله ای که انجام این امور را ممکن می ساخت دکل نام داشت شیاطین در وسیله ای به نام صدابر می دمیدند ابزارهای این ها بیش از اینها بود و هر روز مجهز تر می شند.
پیامهای شیاطین با فرمت های گوناگون به دکل رسیده و بر ملک سلیمان پخش می شد و مردم تلاوت را شنیده و پیروی می کردند
قران می گوید:
و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان

آپدیت شده 1392/03/31 در 18:08 توسط golfar

دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود