مشاهده RSS Feed

yanoor

آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام هاست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام هاست؟

آیات بسیاری درباره امام زمان (عج) در قرآن وجود دارد. و بعضی تا 250 آیه از آیات قرآن را مرتبط به امام زمان (عج) دانسته اند.[1]
ما در این جا تنها به چند آیه به نقل از کتاب مهدی موعود، نوشته علامه مجلسی اشاره می کنیم.[2]

ادامه در

http://www.soalcity.ir/node/431
^

ورود

ورود