مشاهده RSS Feed

ابدیت

در هر خانه قرآن خوانده شود ....

به این مطلب امتیاز بدهید
امام صادق (علیه السلام ) مى فرمايد:در هر خانه قرآن خوانده شود و ذكر خداى عزوجل در آن گفته شود، بركتش فزون شود
و
فرشته ها در آن درآيند و شياطين از آن دورى گزينند و براى اهل آسمان بدرخشد،چنان كه ستاره هاى فروزان براى اهل زمين مى درخشند.
و
هر خانه اى كه در آن قرآن نخوانند و ذكر خدا نگويند، بركتش كم مى شود و
فرشته ها از آن دورى گزينند و شيطان در آن حاضر شوند.


^

ورود

ورود