مشاهده RSS Feed

yanoor

ابزار اصلی منافق دروغ است ...

به این مطلب امتیاز بدهید
ابزار اصلی منافق دروغ است ...

ابزار اصلى منافق دروغ است؛ چنان كه امام على (ع) مى‌فرماید: «با دروغ است كه منافقان
خویشتن را م
ى‌آرایند.» (غرر الحكم، 3/ 207) گفتار منافق خوشایند است و كردارش رنجبار است
(همان، 2/ 6).
http://lib.eshia.ir/26356/1/430


http://babol2011.blogfa.com/post-922.aspx
^

ورود

ورود