مشاهده RSS Feed

yanoor

بالعلم تکون الحیات

به این مطلب امتیاز بدهید
بالعلم تکون الحیات

مومنان گوش خود را برای علم نافع وقف می کنند


حضرت امیر علیه السلام فرمودند : " وَقَفُوا أسمَائهم عَلَی العِلمِ النَّافِعِ لَهُم " مومنان گوش خود را برای علم نافع وقف می کنند.

..................................

نه تنها هرکتابی به یکبار خواندنش نمی ارزد بلکه هر آگاهی هم به یکبارتوجه نمی ارزد

...........................................

خصلت دیگری برای علم ،وقتی کسی علم آموزی می کند علم مثل کار است یک تواضعی به هستی می کند انسان سرکش دوست ندارد تواضع بکند می خواهد مستقیم به ملاج مقاصد خودش بزند پادشاهان و دیکتاتورهای عالم اینگونه اند سواد نمی آموزند برای رسیدن به منافعشان از گلوله و ضرب و شتم استفاده می کنند انسان های متکبر و منفعت طلبی هستند.

اما کسی که متواضع و منفعت طلب شد به سراغ علم می رود از راه علم منافع خود را بدست بیاورد

................................

http://bums.masjedun.com/index.aspx?siteid=393&pageid=48600&newsview=95433


حال علم چگونه نافع و سودمند می‌گردد؟

طبیعی است هر گاه با عمل همراه گردد امام علیه‌السلام می‌فرماید:


اذا رمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به و اكثروا الفكر فی معانیه تعه القلوب - غرر الحكم:3/187 ?
((هر گاه بخواهید از علمی سود ببرید به آن عمل كنید و در معانی آن بسیار اندیشه كنید تا دلها آنرا حفظ كند.))
((اعمل بالعلم تدرك غنما؛ به دانش عمل كن تا به غنیمت دست غررالحكم 2/37 ? یابی((اعملوا بالعلم تسعدوا))؛ به علم عمل كنید تا سعادتمند- غررالحكم:2/239 ? شوید)) دانش نه تنها مقدمه توسعه بلكه مقدمه زندگی است لذا امام علیه‌السلام می‌فرمایدبالعلم تكون الحیاه؛ زندگی به دانش میسر- غررالحكم:3/207. ? گردد.))


((علیك بالعلم فانه وارثه كریمه ؛ دانش بیاموز كه آن میراثی غررالحكم:4/286. ? گرانبهاست))
علم چگونه به میراث تبدیل می‌گردد؟آیا علم به ارث می‌رسد؟ آری آنگاه كه با زندگی در آمیزد به میراثی گرانبهاست تبدیل می‌شود و نسل آسایش و رفاه را در پهنه گیتی به ارمغان می‌آورد


http://www.ghaemiyeh.com/elements/dlibrary/?part=ready&action=study&pagenum=78&id=355
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود