مشاهده RSS Feed

yanoor

نام دو فرشته نگهبان روی شانه راست و چپ چه می باشد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
پرسشبا سلام. نام دو فرشته نگهبان روی شانه راست و چپ چه می باشد؟





پاسخ
نام آن دو فرشته: رقیب و عتید می باشد.
إِذْ یَتَلَقَّی الْمُتَلَقِّیانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِیدٌ * ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ[1]
*به خاطر بیاورید هنگامی که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسان هستند اعمال او را دریافت می‏دارند.
* هیچ سخنی را انسان تلفظ نمی‏کند مگر اینکه نزد آن فرشته‏ای مراقب و آماده برای انجام ماموریت است.[2]
"رقیب" به معنی مراقب و "عتید" به معنی کسی است که مهیای انجام کار است، لذا به اسبی که مهیای دویدن است "فرس عتید" می‏گویند، و به کسی که چیزی را ذخیره و نگهداری می‏کند نیز "عتید" گفته می‏شود (از ماده "عتاد" بر وزن جهاد به معنی ذخیره کردن).
غالب مفسران معتقدند که "رقیب" و "عتید" همان دو فرشته‏ای است که در آیه به عنوان " متلقیان" از آنها یاد شده است، فرشته سمت راست‏ نامش "رقیب" و فرشته سمت چپ نامش "عتید" است، گرچه آیه مورد بحث صراحتی در این مطلب ندارد، ولی با ملاحظه مجموع آیات چنین تفسیری بعید به نظر نمی‏رسد.
در اینکه این دو فرشته چه سخنانی را می‏نویسند؟ در میان مفسران گفتگو است:
جمعی معتقدند همه را می‏نویسند، حتی ناله‏ای را که دردمند در موقع درد سر می‏دهد! در حالی که بعضی دیگر عقیده دارند تنها الفاظ خیر و شر و واجب و مستحبّ یا حرام و مکروه را می‏نویسند و کاری به مباحات ندارند.
اما عمومیت تعبیر آیه نشان می‏دهد که تمامی الفاظ و گفتار آدمی ثبت می‏شود.
جالب اینکه در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است که‏:
ان المؤمنین اذا قعدا یتحدثان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا، فلعل لهما سرا و قد ستر اللَّه علیهما!:
"هنگامی که دو مؤمن کنار هم می‏نشینند و بحثهای خصوصی می‏کنند، حافظان اعمال به یکدیگر می‏گویند: ما باید کنار رویم، شاید آنها سری دارند که خداوند آن را مستور داشته".








ادامه در
http://www.hawzah.net/fa/question/questionview/62793


چرا به فرشته‌ها، عتید و رقیب و كرام الكاتبین می‌گویند؟

پاسخ :

با دقت در آیاتی مانند: «و ان علیكم لحافظین، كراماً كاتبین، یعلمون ما تفعلون»؛[1] بدون شك به دست می آید که: نگاهبانانی بر شما گمارده شده است، نگاهبانی كه در نزد پروردگار مقرب و محترمند و پیوسته اعمال شما را می‌نویسند و از آن چه شما انجام می‌دهید، آگاهند و همه را به خوبی می‌دانند. و آیه: «ما یلفظ من قولٍ الا لدیه رقیب عتید»؛[2] می گوید: انسان هیچ سخنی را تلفظ نمی‌كند، مگر این كه نزد آن فرشته‌ای است مراقب و آماده برای انجام مأموریت و آیه «اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید»؛[3] می فرماید: به خاطر آورید هنگامی كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم شما هستند، اعمال شما را تلقی و ثبت می‌كنند. با توجه به آیات فوق روشن می‌شود منظور از حافظین، فرشتگانی هستند كه مأمور حفظ و نگهداری اعمال انسانها اعم از نیك و بد هستند. رقیب از اسمای حسنای خداوند است و به معنی حافظ اعمال می‌باشد. طبرسی ‌گوید: رقیب یعنی حافظی كه هیچ چیز از او پوشیده نیست، بنابراین مراد از رقیب در آیه، یعنی حافظ و ضابط اعمال و كلمات است و عتید یعنی آماده و حاضر. پس رقیب یعنی حافظی كه آماده ثبت اعمال است.[4]

بدون شك خداوند قبل از هر كس، و بهتر از هر كس شاهد و ناظر اعمال آدمی است. ولی برای تأكید بیشتر و احساس مسئولیت فزون‌تر مراقبان زیادی گمارده است كه یك گروه از آنها، همین فرشتگان هستند كه شاهدان اعمال در دادگاه قیامت موسومند.[5]
امّا چرا این فرشتگان را كرام الكاتبین می‌گویند، در جواب باید گفت:
1. توصیف فرشتگان به این صفت، باعث می‌شود تا انسانها بیشتر مراقب اعمال خویش باشند؛ زیرا هر قدر ناظر بر اعمال انسان، شخصیت والاتری باشد، انسان بیشتر از او ملاحظه می‌كند و از انجام گناه شرمنده‌تر می‌شود. تعبیر به «كاتبین» در حقیقت تأكیدی است بر این معنی كه آنها به حافظه قناعت نمی‌كنند، ‌بلكه دقیقاً می‌نویسند و ثبت می‌كنند و به این ترتیب هرگز چیزی از آنها فوت نمی‌شود و صغیر و كبیر را ثبت می‌كنند.
[6] .................

2. یكی دیگر از كرامت فرشتگان این است كه انسان اگر در ذهنش تصور و نیت عمل نیكی بیاید، ملائكه آن نیت و تصور را انجام شده تلقی می کند و می‌نویسند، ‌می‌گوید ای كاش پول می‌داشتم بیمارستان یا جاده می‌ساختم، امّا حالا ندارد. با این قید كه اگر داشت، همان نیت خیر او را به حساب او می‌نویسند،‌ امّا اگر نیت گناه كند تا زمانی كه انجام ندهد به حساب او منظور نمی‌كنند. هم چنین اگر عمل خیری انجام دهد، آن را ده برابر می‌نویسند.
3. كرامت دیگر ملائكه: اگر از ما یك گناه صادر شد، یك گناه بیشتر نمی‌نویسند، و تا 7 ساعت مهلت می‌دهند شاید انسان استغفار كند و همان یكی را هم ننویسند.
[7]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. تفسیر نمونه، ج 26، ذیل آیات 10 تا 12 سوره انفطار، و ج 23 ذیل آیات 16و 17 سوره ق، و ج 12 ذیل آیات 47 تا 49 سوره كهف.
2. تفسیر المیزان، ج 13، ذیل آیات 47 تا 49 سوره كهف.
3. شاهدان اعمال، استاد توكل، نشر مشرقین، چ اول، تابستان 1380، از صفحه 157 تا 210


ادامه در
http://www.andisheqom.com/Files/faq....3443&urlId=311


http://babol2011.blogfa.com/cat-59.aspx



http://babol2011.blogfa.com/post-451.aspx



http://babol2011.blogfa.com/post-201.aspx
عکسها فقط جنبه تزیینی دارد
^

ورود

ورود