مشاهده RSS Feed

yanoor

هوش هیجانی در سازمان

به این مطلب امتیاز بدهید
اما چند سال پیش با یک دانشجوی دکترای صنایع روبرو شدم که تز دکترایش برایم بسیار بسیار جالب بود. موضوع پایان نامه ایشان این بود که هر سازمانی دارای روحی است که فراتر از اجزا آن است. آن زمان این موضوع برایم جالب آمد و در موردش خیلی فکر کردم.


.................................


می خواهید باور کنید یا نه، فرهنگ سازمانی مانند یک ویژگی که از والدین به فرزندان به ارث می رسد، از مدیران به کارشناسان سازمان به ارث می رسد.
باید اجزا سازمان همه و همه باهم در جهت بهبود تلاش کنند تا سازمان بهبود یابد وگرنه آموزش دادن کارکنان به تنهایی کارساز نیست.
در آخر اینکه اگر مدیری آموزشهای لازم را ندیده باشد، هر قدر هم شما کارکنان توانمندی داشته باشید، یک مدیر می تواند با یک برخورد اشتباه به راحتی نتایج یک آموزش خوب را کمرنگ و حتی نابود سازد.

http://digitalenterprise.persianblog.ir/post/54

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود