مشاهده RSS Feed

╫❀نیایش❀╫

سه گام سلامتی

به این مطلب امتیاز بدهید
سه گام سلامتی

گام اول :


خدا را تنها مظهر هستی و قادری یکتا بشمارید و در آن شک و تردید نکنید . پروردگار


روحی است که کل نظام عالم را در بر می گیرد و روحی است سر شار از خلاقیت که
درهمه جا حی حاضر است و روح زنده و نیرومندی که حتی در قلب شما حضور دارد .صفات و ملکات او


را به یاد آورید و زیر لب ترنم کنید : (( او روح و خرد بیکران است و مهر و نیکی مطلق است و
قدرت لایزال و جمال و کمال نامتناهی . ))گام دوم:

همه را ببخشید و افکار مهر آمیز خود را نثار مردم دنیا سازید و بگویید (( من آزادانه


و با خلوص نیت همه را می بخشم و انسانی آزاده هستم و معنی این کار خود را که حقیقتی در آن
هست می دانم .))انگاه هر قید و بند و تنگنا و محدودیت را از سراچه ذهن و روح خود برانید و
پراکنده سازید.گام سوم :

یقین کنید و صادقانه مطمئن شوید که حضور شفابخش پروردگار در درون ما ٬


سلامتی و سرور و نشاط را به جسم و جانتان باز خواهد آورد و تندرستی و طراوت خواهد
بخشید.این عبارت را تکرار کنید ((من باور می کنم و قبول دارم و می دانم که از هم اکنون شفای
مرا به همراه می آورد و تمام پیکرم را در خود می گیرد .))

آنگاه شکر خدا را به جا آورید که عظیم ترین نیروی شفادهنده وجود است .


پس برای پی بردن به حضور خدا در خویشتن سه مرحله در پیش داریم :مرحله اول :

این اصل را بپذیریم که پروردگار حی و حاضر و قادر و متعال است و هستی و


حیات و اصل و اساس حقیقت است.مرحله دوم :

یقین بدانید که " او " در یکایک افراد خانواده و اطرافیان تان وجود دارد . و از


این رو بر هر عابر و رهگذری هم می توان درود فرستاد.مرحله سوم :

بدانید و باور کنید و به عنوان حقیقت بپذیرید که هر چیزی که می بینید خواه


درختی باشد ٬ یا حتی سگی و یا گربه ای ٬ جلوه ای از حضور آفریدگار در خود دارد و
عظمتی که در ورای آنها نهفته است.
روزی دو سه بار با خود خلوت کنید و به این سخنان بیندیشید : خدا در همه چیز هست و این

نکته را درک کنید که در وجود شما و نزدیکان تان نیز حضور دارد و چه نیکو گفته اند :
به جستجویش برآی تا او را بیابی . اگر قلمرو او را و صداقت و حقیقت او را بجویی ٬ اینها
تماما بر تو افزوده خواهد شد .^

ورود

ورود