مشاهده RSS Feed

مریم

فرصتی که غنیمت شمریمش

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/04/19 در ساعت 10:33 (277 نمایش)


حکمت آمدن فرشتگان و سلام بر مومنان و مطیعان


رسول خدا گفت:

خدایا می ترسم که چون مرا از میان امت برداری بر آنان عذاب فرستی که فرمودی تا تو میان امت هستی عذاب نفرستم !
ندا آمد که تا امت تو استغفار می کنند عذاب نمی فرستم هم چنین تا رسول ایشان به حضرت من است

عذاب کردن امت از کرم من به دور !


رسول خدا از شنیدن این بشارت شاد شد و دل او خوش گشت.

آنگاه پیش خود اندیشید که اگر گروهی از امت من در آمرزش خواستن (استغفار )کوتاهی کنند

ترسم که خدا بر آنان عذاب فرستد !جبرئیل آمد و گفت :

خداوند از اندیشه دل تو آگاه است می گوید :

دل خوش دار که پس از مردن تو تا روز رستاخیز هر شب قدر جبرئیل را به زمین فرستم تا امت تو را یگان یگان سلام کند .


ای محمد تا سلام تو به ایشان می رسد عذاب نکردم تا جبرئیل هم در شبهای قدر می رود و سلام می رساند عذاب نفرستم .http://www.askquran.ir/thread22960.html#post341891


^

ورود

ورود