مشاهده RSS Feed

yanoor

کاش از لطف شبی یاد ز ما می‌کردی

به این مطلب امتیاز بدهید
کاش از لطف شبی یاد ز ما می‌کردی / یاد از عاشق افتاده ز پا می‌کردی
کاش بیمار فراقت که ز پا افتاده / با نگاه ملکوتی تو دوا می‌کردی
یا مهدی ادرکنی

http://pichak.net/crop


http://pichak.net/gallery

http://yahazratemamhasan.blogfa.com/

نظرات

^

ورود

ورود