مشاهده RSS Feed

مریم

رشدو ایمان

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/05/02 در ساعت 07:15 (219 نمایش)در تمامى دوره‏ها انسان در خسارت است مگر آنهايى كه به هدفى و به عشقى رسيده‏اند و به آن سو گرويده‏اند.

انسان مادامى كه هدفى ندارد آهسته آهسته راه مى‏رود و مى‏لنگد و حتى مى‏نشيند و مى‏پوسد،

اما هنگامى كه كارى پيدا كرد حتى تا حد کوچک و به ناچیزی رسيدن، آن وقت سرعت مى‏گيرد و مى‏شتابد و از تمام امكاناتش بهره مى‏گيرد.


هدف‏ها و گرايش‏ها، ما را از ركود و احتكار نجات مى‏دهند، اما اين كافى نيست، چون پس از احتكار، جهنم اسراف در سر راه است.

هر هدفى تا اندازه‏اى استعداد ما را به كار مى‏كشد و سرمايه‏هاى ما را بارور مى‏كند، بايد در انتخاب هدف سنجيد و انديشيد

تا هدفى بيابيم كه تمام استعدادهاى ما را بارور كند و تمام نيروهاى نهفته و پاهاى پنهان ما را بيرون بكشد.

انسان به خاطر معشوق مى‏دود، هر چقدر معشوق عظيم‏تر و ارزنده‏تر باشد ناچار حركت و كوشش‏اش و در نتيجه سود او زيادتر خواهد شد.

بايد در انتخاب هدف سنجيد كه به سوى چه كسى رو بياوريم، به سمت چه هدفى بگرويم و به چه مقصدى مؤمن شويم.

ايمان يعنى گرايش، گرايش به سوى چى؟ آيا به سوى كسى و چيزى كه كمتر از ماست يا عالى‏تر از ماست؟

گرايش به سوى پست‏تر و يا برابر، يا اسراف است و يا ركود، يا انحطاط است و يا احتكار.

پول، قدرت، شهرت، رياست و خلاصه دل و خلق و دنيا و شيطان اينها مى‏توانند هدف ما باشند، اما اين هدف‏ها چيزى ندارند

و استعدادهاى شكفته شده‏ى ما را به بن‏بست مى‏رسانند و در لجن مى‏كشند.


ما در فاصله‏ى تولد و مرگ براى كسى كار مى‏كنيم، كارفرماى ما چه كسى باشد؟

ما حركت‏هايى داريم، محرك ما چه كسى باشد؟

بايد در اين محرك‏هاى انديشيد و آنها را مقايسه كرد و سنجيد.

اين فكر و عقل ماست كه كمك ما هستند، فكر، محبوب‏ها و محرك‏ها و كارفرماها را ارزيابى مى‏كند

و وضع آنها را مشخص مى‏نمايد كه چه مى‏دهند و چه مى‏گيرند، عقل هم بر اين ارزيابى‏ها نظارت مى‏كند و مى‏سنجد

و بهترين آنها را نشان مى‏دهد و در نتيجه‏ى اين فكر و اين سنجس به عشق و به گرايش و ايمان مى‏رسيم.
^

ورود

ورود