مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

نکاتی بیشتر در باره رمز مدیریتی قرآن

به این مطلب امتیاز بدهید
با توجه به اهمیت موضوع - رمز مدیریتی قرآن – به نکاتی بیشتر در مورد این حرف اشاره می کنم.
قرآن یک نرم افزار است از خصوصیات یک نرم افزار پیشرفته موارد زیادی است که بسته به موضوع نرم افزار و اهداف طراح نرم افزار و مخاطب نرم افزار طراحی می شود.
آیات قرآن در خواست تدبر تفکر و تعقل دارد.
دلیل این مطلب در این است که قرﺁن متنی ساده نیست .
اما تمام مفسران قرﺁن تنها قرﺁن را متنی ساده دانسته و به تفسیر قرﺁن اقدام نموده اند.
در حالی که در قرﺁن چند متن و کلمه وجود دارد که قابل توجه است ه متن مانند ﺁیه 7 از سوره ﺁل عمران که ﺁیات متشابه را مطرح می کند.

کلمه مانند تفسیروتاویل حروف مقطعه
وقتی مفسر بتواند ﺁیه را بخوبی تحلیل کند او ﺁیات را تفسیر کرده است اما تاویل کار مفسر نیست و مفسر قادر نخواهد بود قرﺁن را تاویل کند. چون رموز را نمی داند و قادر به تشخیص متشابهات نیست.

اما تاسف عمیق وقتی است که وظیفه تفسیری خود را نیزدرست انجام نمی دهند و ماست مالی می کنند.
در تفسیر دو اشتباه مرتکب می شوند اول ﺁیات را با جهل تفسیر
می کنند
دوم ﺁیات متشابه را محکم گرفته و تفسیر می کنند در حالی که ﺁیات متشابه ابتدا باید تاویل شوند. مانند آیات حاوی بنی اسرائیل و کتاب

نمونه ای از محکمات که بد تفسیر می شود.
مثلا در ﺁیه 26 البقره وقتی مثل از پشه می زند
مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
مفسر منظور خدا را چنین توضیح می دهد که خدا پشه را به عنوان موجود کوچک مطرح کرده است چرا ؟
چون در فرهنگ ذهنی مفسر ملاک ارزشمندی کوچک و بزرگ است
که لازم است قدری توضیح دهم:
در ذهن مفسر ملاک هایی وجود دارد که بعضی ملاک ها مثبت است و بعضی منفی
حتی ملاک های مثبت گاهی عامل گمراهی است.

مانند ملاک نماز روزه حج و مدرک تحصیلی
این ملاک ها اگر موجب تفاوت شود و افراد جامعه را به مراتبی مثلا از 1 تا 100 تقسیم کند فرد را به سمت شیطان شدن می کشاند.
شیطان به زعم خود با پست ترازخودش دشمن شد و دلیل و استدلال منطقی ﺁورد که من بهترم.
این ملاک های شیطانی مفسر را در تفسیر قرﺁن به بیراهه می برد.
همین فرهنگ ذهنی خود را فرهنگ ذهن خدا هم می دانند و فکر می کنند خدا هم چنین افکاری دارد .
وقتی پشه را موجودی پست بدانیم به ناچار مجبوریم کلمه بالاتر را نیز تغییر دهیم و بنویسیم پشه و کوچکتر از پشه
به گمان مفسراگر خدا می نوشت پشه و کمتر از پشه جمله مناسب تر می شد.
خداى را از اينكه به پشه‏اى يا فروتر [يا فراتر] از آن مثل زند شرم نيايد پس كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏دانند كه آن [مثل] از جانب پروردگارشان بجاست ولى كسانى كه به كفر گراييده‏اند مى‏گويند خدا از اين مثل چه قصد داشته است [خدا] بسيارى را با آن گمراه و بسيارى را با آن راهنمايى مى‏كند ]ولى] جز نافرمانان را با آن گمراه نمى‏كند (۲۶) البقره
ودر ترجمه و تفسیر می گوید خدا باکی ندارد که از پشه یا کوچکتر از پشه مثل بزند.
در حالی که در نزد خدا پشه مفهوم کوچکی یعنی کم ارزشی را ندارد.

منظورش مطلب دیگری است حال ببینیم منظورش از مثل زدن ازپشه چه بوده است در ﺁیه مورد نظر هیچ توضیحی در مورد پشه نداده است که دلیلی باشد بر علت این مثل پس چگونه با مثل زدن از پشه هدایت و گمراه می کند.
وقتی میگویم قرﺁن یک نرم افزار است تنها بسنده به لینک مربوط به ﺁیه نیست بلکه علاوه بر لینک اهداف دیگری هم منظور نظرش بوده است .
لینک این ﺁیه ، ﺁیه 73 سوره الحج است اگر فقط منظورش لینک بود ﺁیه 73 الحج را می بایست در محل ﺁیه 27 البقره قرار دهد.
باید ببینیم علت جابجایی مکان ﺁیه چیست
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾
علتش استتار است . چرا استتار؟ چون قران محتوای غیبی دارد و برای غیب ساختن قران از فن جابجایی مکان ﺁیه استفاده نموده است.
در ﺁیه 26 البقره گفته است وفَمَا فَوْقَهَا
بالاتر از بعوضه یا پشه چیست ؟ مسلم است بالاتر از پشه تمام حیوانات بزرگتر از پشه را شامل خواهد شد. مگر این که دلیلی پیدا شود که این فراگیری را محدود کند.
بالاترپشه شامل مگس می شود تا شیر و فیل و نهنگ
چون پشه ابعادی دارد اگر کمتر از پشه را گفته بود مورچه خاکی زرد ابعاد کمتری دارد وتک سلولی میکروسکوپی
اما نگفت کمتر و گفت فوق پشه
منظورش یک جاندار است که بیشترین شباهت به پشه را دارد و هم فوق پشه است از نظر ابعاد جسمی و ذباب یا مگس است
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۷۳﴾
اى مردم مثلى زده شد پس بدان گوش فرا دهيد كسانى را كه جز خدا مى‏خوانيد هرگز [حتى] مگسى نمى‏آفرينند هر چند براى [آفريدن] آن اجتماع كنند و اگر آن مگس چيزى از آنان بربايد نمى‏توانند آن را بازپس گيرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند (۷۳)
در ﺁیه 73 الحج گفته است مثلی از مگس زده شده است
فاستمعوا له به ﺁن گوش دهید.
نکات ظریفی از ترکیب این دو ﺁیه بدست میاد:

وقتی منظورش از فوقها فقط مگس باشد ارزش مثلش حفظ می شود و جمله چنین می شود که خدا باکی ندارد که از پشه ویا مگس مثال زند.
اما ماندن در این مرحله نیز اشتباه است باید هدف بالاتری را در این دو ﺁیه جستجو کرد. هدف نهایی هدایت است.
اگر هدف فقط کوچکی و بی ارزشی پشه و مگس بود در ﺁیه 73 الحج باید می نوشت:
خدا مثلی زده است کسانی که غیر خدا می خوانید نمی توانند مگسی را خلق کنند. اما هدفش نه پشه است نه مگس هدفی مهمتر دارد و ﺁن هدایت است.

نگفت مثلی زده ام به ﺁن گوش دهید بلکه گفت مثلی زده شده است به ﺁن گوش دهید...
اولین سوال این است که این مثل را چه کسی زده است .
اینجا بار دیگر رمز مدیریتی قرﺁن به کار می ﺁید
رمز مدیریت قرﺁن که در مطلب قبلی توضیح دادم حرف ن در ﺁیه ن والقلم و مایسطرون است.
که گفتم ن حرف ﺁخر اسم حسین است لینکش ﺁیه 75 سوره الواقعه است که راهنمایی می کند به مواقع نجوم ﺁن جا نوشتم که مواقع نجوم ستارگانی هستند که کلمه حسین را ترسیم کرده اند که به علت این که 2 ستاره از 5 ستاره سازنده حرف ح ریز هستند مردم کلمه حسین را ترسیم عقرب تشخیص داده اند که علت این اشتباه این بوده است که ن را دم عقرب تشخیص داده اند.
اما واقعیت این است که این ستارگان سازنده کلمه حسین هستند نه ترسیم کننده عقرب.
و ﺁن چه دم عقرب تشخیص داده اند در حقیقت ترسیم کننده حرف ن است.
مدیر قرﺁن کسی است که رمز را در اختیار دارد اوست که قادر است ﺁیات را بیان کند.
ﺁیه 73 الحج حرفی را بیان می کند که ن گفته است او گفته است که دانشمندانی که مردم با ﺁب و تاب از ﺁنها یاد می کنند قادر نیستند مگسی را خلق کنند.
وقتی دقت کنیم اصولا مثل زدن به پشه مطرح نبوده است یعنی حتی مقایسه ای هم بین موجودات و مخلوقات نبوده است بلکه پشه تنها نقشش هدایت مردم به ﺁیه 73 الحج بوده است .
چرا ن از مگس مثال زده است یکی از علت ها این بوده است که مگس در فضا محل گفتگوی ن با مخاطبینش در حال پرواز بوده است دومین علت این بوده است که مگس را خلقی ساده تصور می کرده است در مقایسه با سایر جانداران

اما چرا خدا در ﺁیه 26 البقره گفته است خدا باکی ندارد از پشه و فوق پشه مثل زند در حالی که در ﺁیه 73 الحج گفته مثلی زده شده است و شایسته بود می گفت خدا مگس را مثال می زند.

دو دلیل اول این که ن مثالش را در قرن 13 شمسی زده است در حالی که ﺁیه در قرن اول شمسی نازل شده است یعنی قبل از اینکه 13 قرن بعد ن این مثال را بزند خدا مثل ن را نوشته است یعنی خدا مثال زده است.
دوم خدا تکمیل کننده حرف ن است ن نگفت که اگر اجتماع کنند نمی توانند خلق کنند و اگر مگس چیزی از دانشمندان برباید نمی توانند باز پس گیرند و هم دانشمندان و هم مگس ضعف دارند. اینها را خدا گفته است تا مطلب را تکمیل کند . ن فقط گفته بود دانشمندان قادر به خلق مگس نیستند.
در ﺁیه 26 البقره مدعی می شود که با پشه و فوق پشه قادر است عده زیادی را هدایت و یا گمراه کند وقتی دو ﺁیه 26 البقره و 73 الحج مکمل هم باشند این ادعا اثبات می شود.
وقتی بین پشه و فوق پشه یعنی مگس شباهت باشد این شباهت مفهوم شرک را توضیح می دهد . چون در ﺁیه 73 اثبات می کند که خواندن دانشمندان علوم مختلف شرک است.
خواندن دانشمندان تبعاتی دارد وقتی شرک باشد هم ظلم است هم فرد را جهنم ابدی می کند و هم اعمال مثبته را حبط می کند .
درک مردم از شرک مساوی است با بت در این ﺁیه یعنی 73 الحج دانشمندان را معرفی می کند که توسط مردم خوانده می شوند پس شرک این گونه تعریف می شوند :
هر موجود زنده و یا غیر زنده ای که مردم بالاتر و والاتر از خود بدانند شرک است.
درک مردم از شرک این است که کسی را شریک خدا بدانند در حالی که شرک یعنی هر چیزی که بالاتر از مردم قرار بگیرد.
این شامل حال همه پرفسورها و اساتید رشته های مختلف علمی
می شود. در تصور مردم شرک یعنی مقام مذهبی والا در حالی که مهم تر دانستن یک پزشک یا مهندس نیز شرک است گر چه هیچ بحثی از مذهب و خدا هم در میان نباشد.
منظور ن هم این بود که توهمی که در سر دانشمندان و مریدانشان بود را بیان نماید.
منظورش از اینکه مگس چیزی برباید خون است شباهت پشه و مگس در داشتن خرطوم مکیدن خون ، داشتن بال و پرواز کردن است تفاوتشان در ابعاد است.
چرا نمی توانند خون را پس بگیرند نیز بدیهی است چون خونی که وارد بدن مگس شده است دیگر شایستگی بازگرداندن را ندارد حتی اگر این خون بهداشتی هم باشد و هیچ مسئله ای نداشته باشد مقرون به صرفه نیست از نظر بهداشتی هم مشکل دارد چون معلوم نیست خونی که در شکم این مگس است با خون دیگران مخلوط نشده باشد و یا این مگس همان مگسی باشد که دانشمند را گزیده است خلاصه رفتن در مسیر بازگرداندن خون کاری عبث و احمقانه است .
پشه نیز همین طور است چون پشه همچون مگس خون می مکد و رفتارش شبیه به مگس است.
منظور از طالب مگس است چون عاشق خون انسان است منظوز از مطلوب انسان است چون مگس خونش انسان را می مکد
ضعف نیز شامل مطلوب (دانشمند) و طالب (مگس و پشه) است .
ضعفشان در این است که انسان با عمل مگس وپشه ناراحت و عصبانی می شود .
در مقابل مگس با ضرباتی که مطلوب به او وارد می کند به سرعت از بین می رود.
منظورش از این دو مثل مگس و پشه بود هدایت بود به دو چیز:
یکی قبول ﺁیه ن والقلم و ﺁیه فلا اقسم بمواقع النجوم چگونه به این صورت که مثل مگس را ن زده است ن کیست فلا اقسم بمواقع نجوم است.

دوم تدریس مفهوم شرک
نتیجه هدایتش چیست؟
تغییر نگرش مردم از گمراهی یعنی قران متنی به هدایت یعنی تاویل ﺁیات متشابه

این یک مثال بود از رفتار مفسران با قرﺁن

آپدیت شده 1392/05/09 در 02:47 توسط golfar

دسته بندی ها
علوم قرآن
^

ورود

ورود