مشاهده RSS Feed

نرگس مهدي

پشت دستي

امتیاز ها: 3 رای ها, 4.67 متوسط.


حتما مادري مهربان را ديد ه ايد كه گاه براي آن كه كودك خردسالش به سوي آب جوش نرود با زدن يك (پشت دستي)آرام او را از خطري بزرگ محافظت نموده ودر امان مي دارد!
البته گرچه مادر مي داند كه آن كودك از اين عمل او آزرده گشته واو را متهم به نامهرباني وظلم منمايد ولي
اين ذهنيت كودك، مانع از اظهار لطف از سوي آن مادر د لسوز نمي شود .
مادر،خود را در نزد كودكش بد ميكند ولي او را درامان مي دارد .
خداوند متعال نيز گاه با ايجاد حوادئثي كوچك و ناخوشايند در زندگي مومن،حوادثي بزرگ وخطرناك را از او دفع
مي كند ولو به قيمت بد شدن خويش در نزد بندگان ناگاه!
از بروز سختي ها وبلا ها در زندگي ناراحت و به مشيت الهي غضبناك نباشيم.
فراموش نكنيم:
ما آن كود ك خردسال نيستيم كه چون كودك است متوجه الطاف مادر نمي شود .
ما بزرگ وعاقليم،پس هم اكنون بايد بفهميم زيرا فردا دير است.برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود