مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

اثبات شرک بودن خواندن دانشمندان

به این مطلب امتیاز بدهید
خواندن یک دانشمند با احترام گذاشتن فرق می کند خواندن یک دانشمند دادن درجه و مقام به دانشمند است این فرق می کند با احترام .

دو نوع استعداد در بشر وجود دارد یکی استعدادی که در همه وجود دارد مانند حرف زدن ، آموختن کار و سواد با کم و بیش تفاوت

نوع دیگر ازاستعدادها که در معرض خطر شرک است مانند زیبایی- استعداد درخشان - صدای زیبا - استعداد تقلید صدا و بازیگری

در هر صورت نباید این استعداد ها باعث شود که سایر مردم فرد دارای استعداد را بخوانند

چون این استعداد ها یی است که خالق به فرد موهبت فرموده است
و اگر دست یافتنی باشد همه خواند توانست به ﺁن برسند و اگر دست نایافتنی باشد پس اصلش توسط خدا به فرد داده است و فرد از موهبت ﺁن بهره می برد

مانند ماشین پیشرفته و ساده خواندن ماشین پیشرفته و نکوهش ماشین ساده کاری اشتباه است زیرا ایجاد هر دو بدست سازنده است.

خواندن دانشمند یعنی توانایی های او را دیدن و خالق را ندیدن اگر این استعداد ها را به خالق نسبت دهیم دیگربرای توانایی دانشمند نگاه اشتباه نخواهیم داشت.

ممکن است که کسی بگوید من به دانشمند احترام می گذارم بخاطر کمالاتی که از او می بینم که لازم است تعریف دقیقی از ادب داشته باشیم تا در منجلاب خواندن فرو نرویم .

احترام و ادب صفت یک انسان با شعور است که همیشه در مواجه با همه با اوست

وقتی ادب و احترام عمومی باشد به این صورت شکل می گیرد که در مواجه با یک خوش صدا یک پزشک حیات بخش با یک فرد معمولی فاقد این توانایی ها تغییری نیابد .

اگر فردی این چنین باشد ملاک ادبش توانایی های فرد نیست بلکه ادب او برای همه یکسان است .

نکات ظریفی در رفتار فرد با دیگران وجود دارد که ادب نباید باعث شود حقی را ضایع کند .

بخصوص در زمان فعلی که مردم منفعت طلب شده اند.
فرد در جامعه امروزی دارای جایگاه و پایگاهی هست این پایگاه می تواند موقعیتی از قدرت یا ثروت باشد یا بر عکس فرد در ضعف باشد.

فردی که توانایی هایی دارد منفعت طلبان برای کسب منفعت او را دوره می کنند .

اینجاست که فرد هوشمند باید تحلیل درستی داشته باشد و بداند سلام طماع بی طمع نیست.
ملاک لازم برای اختصاص منابع ادب و احترام لحظه ای نیست باید بداند که این تعارفات نشانه ارزشمندی او نیست بلکه برای توانایی های او کیسه دوخته اند.

تست این دغلکاری این است که فرد ادبش را بیجا خرج نمی کند بلکه به جا خرج می کند و در نهایت این ضعیف است که ضرر می کند.

بعضی ها حتی با رفتن به کلاسهای کسب موفقیت و آموختن شگردهای نفوذ در دیگران برای کسب منفعت اقدام می کنند.

باید بدانیم که ادب و احترام نباید هیچ رنگی از منفعت طلبی داشته باشد تفاوتی در غنی و فقیر بزگسال و کودک و...
نباید باشد.

در انجام امور نباید عامل تعجیل یا کم توجهی ، رنگهای متفاوت افراد باشد.

پس هر پایگاهی که داریم ادب باید یکنواخت باشد.

اگر صاحب توانایی ، تفاوتی در انجام امور قائل نشود به مرور همه یاد
می گیرند که یکنواخت عمل کنند .

اما در فرهنگ فعلی حاکم بر جوامع انسانی برای انجام امور توسط مقامات لازم است انرژی بیشتری خرج شود و الا کم محلی و نرسیدن به منفعت حتمی است.

فرزندان کم کم یاد می گیرند که برای رسیدن به منفعت و رفع نیاز لازم است انرژی بیشتری خرج شود . متاسفانه

و افراد را تقسیم می کنند که فلان مقام را با صد من عسل نمی شود خورد کنایه از این که اگر کارم پیش او گیر باشد حتما لازم است روز قبل یک جلسه کلاس نفوذ در دیگران بروم و کلی جمله را جلوی ﺁینه تمرین کنم وقتی مزاحمش شوم که حالش خوب باشد و خلاصه کلی رکوع مناسب اجرا نماید و دست بر سینه بگذارد.

کم کم فرد این گونه ذهنش تربیت می شود که این مقامات وجود حقیقی دارندو سایرین پست حقیقی هستند.

لذازمانی که با یک درجه پست روبرو می شود به او بی احترامی می کند ووقتی به یک مقام عالی می رسد ادب و احترامش گل می کند.

حتی در حالتی که بی نیاز است نیز مقام در ذهنش باقی است.

وقتی فردی ذهنش این گونه تربیت شده باشد استعداد پذیرش شرک را دارد زیرا او مقام یک دانشمند و توانا را مقامی اختصاصی می داند که فقط به عده خاصی از بشر مختص می شود. نمی داند اینها امتحان است که در صورت عدم تحمل این موهبت جهنم حتمی است.

پرستش نخبگان نمونه ها چهره ماندگار استعداد های درخشان یعنی تفویض مقام به عده خاصی از بشر و در مقابل درجات نزولی برای عده ای از بشر در اینجا پیدا می شود .
توهم یعنی مقام و حقیقت یعنی امتحان مانند توبه ی داوود و سلیمان پس از هر اشتباه

وقتی فرد فکر کند اگر خدا او را فاقد هر توانا یی ای خلق می کرد او چه می کرد.
دیگر توهم مقام را ازخود دور می ساخت.

وقتی ذهن بشر این گونه تربیت شود به راحتی می تواند مقامی بالا و کاملا اختصاصی را به پیامبر نسبت دهد
و سایر بشر را ممنوع از این مقام نماید و خاتمیت پیامبری را از این طریق اثبات نماید.

چون در این نوع تفکر اشتباه مقام پیامبری به خودش و امثال خودش تعلق نمی گیرید.

از طرفی چون افراد ی که در زمان حیاتش میزیند همه مثل او هستند لذا ادعای پیامبری را دروغی بیش تشخیص نداده و صاحب این ادعا را با توصیفاتی چون دیوانه مفتر و غیره مخاطب قرار می دهد.

در حالی که شناخت او از پیامبر توهم است .
مثل اینکه فرد فکر کند اگر کسی صدای خوبی داشته باشد لاجرم باید زیبا هم باشد.

ممکن است این سوال پیش بیاید چرا قائل شدن به مقام برای افرادی که مثلا در یک رشته ای کمالاتی دارند عین شرک است پس چگونه این افراد را توصیف کنیم که این افراد را والاتر از خود ندانیم.

اشتباه در اینجاست که قابلیت های بشر را باور نداریم و هرگاه قابلیتی از بشر بروز نماید سعی می کنیم این قابلیت را از خود نفی کنیم و به او اختصاص دهیم.

مثلا وقتی فردی فارسی زبان به زبان انگلیسی مسلط می شود این تسلط را به او نسبت می دهیم و از خود نفی می کنیم .

انگار که این استعداد در ما نیست در حالی که تسلط به تمام زبان های دنیا برای هر فردی از بشر که دارای چشم و گوش و مغز سالم است ممکن است فقط لازم است اقدام کند .

تعجب نیز از همین جا شروع می شود وقتی فردی بند بازی می کند یا حرکات ژیمناستیک را انجام می دهد برای فردی که این تسلط را ندارد جای تعجب دارد پس علت تعجب عدم انطباق رفتار با خود است

فردی که رانندگی نمی داند از رانندگی دیگری تعجب می کند چون با خودش او را مقایسه می کند اما اگر خودش راننده باشد این تعجب دیگر وجود نخواهد داشت

متاسفانه صاحبان یک تسلط با بهبه وچهچه زدن دیگران جو گیر شده و ﺁب و تاب خود را زیاد می کنند و به توهم مقام دچار می شوند .

کم کم این توهم در صاحب مقام و مشرک هر دو نهادینه می شود مانند فرعون و اطرافیانش.

جو گیر شدن برای اشخاصی که درک درستی از خدا و بشر ندارند روی
می هد .
در حالی که اگر فرد شناخت درستی از خود و خالق بشرداشته باشد باید بداند تمام داراییهای بشر استعدادی است که خدا خلق کرده است.

بعضی در این رشته بعضی در ﺁن رشته مثلا بنا خوب می سازد و نانوا خوب می پزد .

حتی اگر استعدادی در بشری بیشتر باشد دلیلی نه بر مقام اوست از طرف دیگران و نه بر توهم مقام است از جانب توانا.

بلکه نمایش قدرت خداست در خلق آن استعداد.

مثلا زیبایی- صدای خوش- تناسب اندام- قوی بودن و...این اسعدادها امتحان است .
.

زیرا وقتی خدا استعددی را به فرد می دهد فرد باید بداند که او خلق شده از طرف خداست و خداست که او را با این استعداد خلق کرده است می توانست این استعداد را به او ندهد.

و اگر خدا این استعداد را به او نمیداد او هرگز قادر به ایجاد این استعداد نبود.

اصل یک استعداد توسط خدابه یک فرد داده می شود و فرد تنها از این استعداد استفاده می کند .
مانند چشم که توسط خدا به فرد داده شده است و فرد از این چشم استفاده می نماید.

وقتی فردی تسلطی روی چیزی دارد وقتی اولین حرف ما باید این باشد که خدا به این فرد این استعداد را داده است مقامی برای او قائل نمی شویم و در گرداب شرک
نمی افتیم.

می توانست فرد را کر و کور خلق کند پس حالا که استعدادی دارد نباید برای او مقامی قائل شویم .

بنا براین مقام مساوی است با شرک قیافه گرفتن مساوی است با شرک اهمیت دادن مساوی است باشرک گرامی داشتن و تقدیر و تشکر مساوی است با شرک ادب مساوی است با شعور.

آپدیت شده 1392/05/15 در 17:15 توسط golfar

برچسب ها: شرک،مشرک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود