مشاهده RSS Feed

110aleyasin

خدا هنوز هست

به این مطلب امتیاز بدهید
خدا هنوز هست


شب های رمضان تمام شد
ولی
ابوحمزه هنوز هست
مجیر هنوز هست
افتتاح هنوز هست
سحرهنوز هست
ناز ونیاز برای خدا هنوز هست
و مهم تر این که
خدا هست
راستی چگونه می توان همیشه مهمان خدا بود ؟؟؟


(منبع: شهد عید )

نظرات

^

ورود

ورود