مشاهده RSS Feed

منتظر منتقم فاطمه(س)

خاک پدر

به این مطلب امتیاز بدهید
[CENTER][SIZE=7][COLOR=#ff0000][SUP][I]پدر[/I][/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][SIZE=5][COLOR=#0000cc][SUP][I][COLOR=#ff0000]مادر گفت :[/COLOR] " پدرت به آسمان ها رفته . "
[COLOR=#ff0000]دایی گفت :[/COLOR] " پدرت به یک سفر دور و دراز رفته . "
[COLOR=#ff0000]خاله گفت :[/COLOR] " پدرت آن ستاره ی پر نور کنار ماه است . "
[COLOR=#ff0000]کودک اما گفت :[/COLOR] " پدرم زیرخاک رفته است . "
[COLOR=#ff0000]خاله گفت :[/COLOR] " آفرین . چه بچه ی واقع بینی . چقدر سریع با مساله کنار آمد . "
[/I][/SUP][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#0000cc][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#0000cc][SUP][I]کودک از فردای دفن پدرش هر روز مادرش را وادار می کرد او را برسر قبر پدرش ببرد . آن جا ابتدا خاک گور پدر را صاف می کرد . بعد آن را آب پاشی می کرد و کمی با پدرش حرف می زد .
هفته ی سوم وقتی آب را روی خاک قبر پدرش می ریخت به مادرش گفت :
" پس چرا پدرم [COLOR=#009900]سبز[/COLOR] نمی شود ؟ "[/I][/SUP][/COLOR][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود