مشاهده RSS Feed

منتظر منتقم فاطمه(س)

گلی برای مادر

به این مطلب امتیاز بدهید
[h=3][SIZE=3][COLOR=#800080]مردی مقابل گلفروشی ایستاده بود و می‌خواست دسته گلی برای [/COLOR][COLOR=#FF0000]مادرش [/COLOR][COLOR=#800080]که[/COLOR][COLOR=#FF0000][/COLOR][/SIZE][COLOR=#800080][SIZE=3] در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود.
[/SIZE][/COLOR][/h][h=3][COLOR=#800080][SIZE=3]وقتی از گل فروشی خارج شد، دختری را دید که روی جدول خیابان نشسته بود و هق هق گریه [/SIZE][/COLOR][COLOR=#800080][SIZE=3]می‌کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: «دختر خوب، چرا گریه می کنی؟»
دختر در حالی که گریه می کرد گفت: «می‌خواستم برای [/SIZE][/COLOR][COLOR=#FF0000][SIZE=3]مادر[COLOR=#800080][SIZE=3][/SIZE][/COLOR]م [/SIZE][/COLOR][COLOR=#800080][SIZE=3]یک شاخه گل رز بخرم ولی فقط ۷۵ سنت دارم در حالی که گل رز ۲ دلار می شود.» مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا من برای تو یک شاخه رز قشنگ می خرم.[/SIZE][/COLOR][/h][SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#800080]وقتی از گلفروشی خارج شدند مرد به دختر گفت: [/COLOR][COLOR=#FF0000]مادرت[/COLOR][COLOR=#FF0000][/COLOR][COLOR=#800080] کجاست؟ می خواهی تو را برسانم؟
دختر دست مرد را گرفت و گفت: «آنجا» و به قبرستان آن طرف خیابان اشاره کرد.
مرد او را به قبرستان برد و دختر روی یک قبر تازه نشست و گل را آنجا گذاشت.
مرد دلش گرفت.. طاقت نیاورد، به گل فروشی برگشت، دسته گل را گرفت و ۲۰۰ مایل رانندگی کرد تا خودش دسته گل را به [/COLOR][COLOR=#FF0000]مادرش[/COLOR] [COLOR=#FF0000][/COLOR][COLOR=#800080]بدهد![/COLOR][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود