مشاهده RSS Feed

yanoor

تحصیل - تهذیب - ورزش جوان در كلام رهبري‌

به این مطلب امتیاز بدهید
تحصیل - تهذیب - ورزش جوان در كلام رهبري‌


دوره جواني، دوره توانايي است. اين توانايي در چه چيزهايي بايد به كار برود؟ به اعتقاد من، بايد عمدتا در تحصيل علم، در ايجاد صفاي نفس و روحيه تقوا در خود و ايجاد نيروي جسماني در خود ‌ كه ورزش باشد ‌ به كار رود. اين 3 مورد عمده است. يعني اگر در يك جمله كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه مي‌‌خواهيد، به او خواهم گفت:‌ تحصيل، تهذيب و ورزش. من فكر مي‌كنم جوانان بايد اين 3 خصوصيت را دنبال كنند. هر كاري هم بخواهيد بكنيد ، در دوران جواني است كه امکان دارد . يعني در هر سه زمينه ‌ ي علمي، تهذيب نفس و ورزش ‌ بايد در جواني كار كنيدhttp://basijtollabevelayat.blogfa.com/post/15

عشق یعنی یک خمینی سادگی

عشق یعنی با علی دلدادگی

عشق یعنی دست تو پرپر شده

عشق یعنی یك علی رهبر شده

عشق یعنی لافتی الا علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

http://basijtollabevelayat.blogfa.com/post/15

نظرات

^

ورود

ورود