مشاهده RSS Feed

مریم

دین چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/05/30 در ساعت 00:30 (217 نمایش)
دین، حقیقتی است فطری و مجموعه‌ی است
از اصول، مقررات، احکام، سنن و آدابی که بندهای را که عقلها و اندیشه­ها رابسته و نفوس خلق را به بندگی غیر خدا می­کشاند،
می­گسلد و خلق را مطیع محض و سر سپرده­ی خدا می­نماید؛
رابطه بین خدا و خلق را عمیق و پایدار ساخته
و انسان را به اوج کمال و عزت انسانی می­رساند
و ارزش انسانی را بالا می­برد،
و نیز رابطه خصمانه بین انسان­ها را نفی کرده
و به جای آن روابط دوستانه برقرار می نماید؛

و روابط ظالمانه و نا متعادل بین انسانها را، تعادل و انسانی می­سازد؛
سلطه جویی­ها و برتری طلبی­های بی دلیل و حفره­های طبقاتی را،
به هر شکل و شیوه که باشد بر طرف ساخته و به جای آن برابری انسانی را استوار می­نماید،
تبعیض­های ناروا را نفی و به جای آن عدالت را بر قرار می­نماید.


نفوس بشری را تهذیب و استعدادهای خفته را بیدار کرده و به جنب و جوش در می­آورد؛
و آنگهی خیرات طبیعت را جاری ساخته و در دسترس همگان قرار می­دهد.
سطح اندیشه­ها را بالا برده و جلو دیدها را باز و وسیع می­سازد.

زنگ اوهام و خرافات، وحشت­ها و کینه­ها را شستشو می­نماید؛
عقده­ها واپس زده را می­گشاید و محرومیتها را از میان بر می‌دارد؛
راه­های قانونی برای بهره برداری از لذت­های مادی و معنوی باز می‌نماید،
افراط و تفریط در تمایلات مادی و معنوی، تضاد و کشمکش میان خواهش‌های روحی و غرایز جسمی را متعادل می‌سازد؛
بین ماده و معنا؛ دنیا و آخرت و جسم و جان، تلازم و هماهنگی برقرار می‌نماید. توحید در عقیده و هماهنگی قوای روانی را پدید می آورد.
^

ورود

ورود