مشاهده RSS Feed

مریم

عشق و مستی

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/06/05 در ساعت 00:37 (228 نمایش)


عشق و مستی
به یک معنا از هم جدا نیستند و هر دو در زندگی است .


عشق و مستی نه تنها چاشنی زندگی که اصل زندگی است .

اگر
عشق و مستی نباشد ، زندگی تهی خواهد بود .

منتهی عشق معانی مختلفی دارد و انواع مختلف ; عشق به حقیقت ، عشق به جاودانگی و عشق به معشوق ازلی ..


مستی هم رها شدن از عقل مشوب است .

عقل مشوب ، عقل مبتذل و وابستگی های کوچک وکوتاه است .

مستی ، ترک تعلق است و گذشتن از همه چیز برای لحظه هایی .


مستی از نوع تخمیر و الکل از عهده ی چیزی بر نمی آید .

مستی موجود در اصل زندگی چنین است که انسان نباید خودش را در تعلقات نابود کند .

انسان خود دارد که بالاتر از این تعلقات است .

^

ورود

ورود