مشاهده RSS Feed

مزمل

احزاب

به این مطلب امتیاز بدهید
قرﺁن علت دشمنی با پیغمبر را این میداند که جبرئیل قرآن را بر تو نازل کرده است جبرئیل همان روحی از جانب خداست که پیام من پیغمبرم را ﺁورد معنی این پیام چیست یعنی قرآن کتابی است که بر تو نازل شده است .

علت دشمنی مردم با تو همین است چون قرﺁن بر تو نازل شده است وقتی روح حامل قرﺁن باشد چرا مردم باید دشمن تو یا همان دشمن قرﺁن باشند .

علتش ساده است چون مردم با قرﺁن هم فاز نیستند این که می گوید هرکدام از شما شاکله ای دارید و مردم شاکله مختلفی دارند یعنی مردم هم فاز نیستند .

مردم با قرﺁن هم فاز نیستند و با هم نیز هم فاز نیستند احزاب نیز توصیفی دیگر بر گروههای اجتماعی دارد مشرک نیز توصیفی دیگر از فاز متفاوت با قرﺁن است.

در شرک نیز هم فاز نیستند مثلا همه گاو را عبادت نمی کنند تا بگوییم مردم همه گاو پرستند.
برچسب ها: هم فاز ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود