مشاهده RSS Feed

مزمل

سلامت و بیماری روح

به این مطلب امتیاز بدهید
روح مانند جسم دچار بیماری می شود بدلیل اینکه روح در جسم جریان دارد .

بیماری هر کدام دیگری را متاثرمی سازد مثلا اگرفردی به بیماری لاعلاجی مبتلا شود روحش متاثر می شود .بالعکس اگر روح مشکل پیدا کند جسم نیز مشکل پیدا می کند.

علامت سلامتی در این است که خواب اشتهاامیدواری رضایت مندی وجود داشته باشد .

علائم جسمانی سلامت عبارتنداز انعطاف درماهیچه های بدن گوارش مطلوب ادرار شفاف ورنگ مناسب درچهره

در هنگام سلامتی علائم روحی عبارتداز احساس لذت اززندگی رضایت از زندگی امیدواری

نکته مهمی که مورد نظر من است این است که سلامتی روحی به منزله درست بودن افکار نیست .بیماری روحی نیزبه منزله غلط بودن افکار نیست.

حالتهای ممکن به این صورت است:
اول فردی افکار غلطی دارد و از سلامتی روحی بهره می برد.
مانند اشرار که جنایت می کنند در عین حال علائم جسمی و روحی سلامت را دارند.

دوم فرد افکار درستی دارد امااز سلامت روحی و جسمی برخوردار نیست مانند معلمی که نمی تواند دانش آموزانش را از گمراهی به سمت نور هدایت کند.

پس تست درستی یا غلطی افکار از طریق سلامتی روحی اشتباه است.

حالت سوم حالتی است که افکار درست است وفرد نیز از سلامت روحی برخوردار است مانند فردی که توانسته است در مجموعه خود افراد را از گمراهی به سوی نور هدایت کند و از محیط زندگی خود راضی است و نسبت به آینده امیدوار است.

چهارم افکار غلط است و فرد نیز بیمار است مانند فرد شروری که در انجام اهدافش موفق نشده دچار شکست وسرخوردگی شده است.

آپدیت شده 1392/06/14 در 16:02 توسط مزمل

برچسب ها: فکربیمار ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود