مشاهده RSS Feed

yanoor

ویژگیهای منافقین از نظر قرآن

به این مطلب امتیاز بدهید
16- مـنـافـقـان فاسقند و بیرون از دایره اطاعت فرمان خدا. «ان المنافقین هم الفاسقون، توبه/ 67»


ویژگیهای منافقین از نظر قرآن

ادامه در

http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=4611

نظرات

^

ورود

ورود