مشاهده RSS Feed

مزمل

شکنجه روحی

به این مطلب امتیاز بدهید
ناراحتی های روحی با هر فکری ممکن است روی دهد فکر درست و حق باشد یا فکر باطل باشد .
ﺁن چه عامل ناراحتی های روحی است ناکامی یا شکست در رسیدن به هدف است
عوامل زیادی در ایجاد روحیه مثبت یا سالم و یا روحیه منفی یا بیمار نقش دارند
مانند دارایی یا ثروت شغل و مقام وزیبایی و هر پیشرفتی و ناکامی در کسب موفقیت نیز عامل به هم خوردن روحیه می باشد.

از نشانه های روحیه مثبت یا سالم چهره ی شاد و خندان است و داشتن انرژی بذله گویی رفتن شرم و خجالت از چهره توانایی کار کردن و توانایی صحبت کردن است .

از نشانه های روحیه ی منفی غمگینی ترس واضطراب و احساس ناامنی می باشد .

این علائم می تواند شدید و ضعیف باشد انسان برای دفع ضرر و رسیدن به موفقیت واکنش هایی در برابر این علائم از خود بروز می دهد تا این علائم ناﺁرامی را از بین برده و به ﺁرامش و موفقیت و روحیه مثبت و شاد برسد.
بخشی درروح انسان وجود دارد که من نام ﺁن راحس احترام به خود می گذارم . در حقیقت وقتی فرد با ناکامی روبرو می شود حس احترام بخود فرد ﺁسیب می بیند .

از جمله چیزهایی که بخش احترام بخود را تقویت می کند احساس پذیرش توسط جمع است تحسین و تشویق شدن.
تایید شخص باعث می شود احساس پذیرش و تایید توسط جمع در روح فرد ارضا شود و بدنبال ﺁن حس احترام بخود در شخص تغذیه شود .

در صورتی که جمع فرد را تایید نکند مسخره کند او را پست و حقیر تعریف کند در این حالت چون فرد به خود احترام می گذارد و با این رفتارها به او بی احترامی شده است لذا فرد احساس توهین می کند .

همه افراد ی که درزمین زندگی کرده اند و رفته اند و در حال حاضر در حال زندگی کردن هستند و یا در ﺁینده به دنیا می ﺁیند خواستار پذیرش در جمع و تایید شدن ازطرف جمع هستند .

نکته مهم این است که موفقیت و سلامتی همراه با ﺁرامش است و فعلا مورد بحث قرار نمی دهم من روی بخش ﺁسیب های روحی متمرکز می شوم . بیماری برایم مهمتر است تا سلامت.

اشتباهی که مردم مرتکب می شوند تقسیم بندی انسانها است و در این تقسیم بندی خود گمان می کنند باید به عده ای احترام گذاشت و عده ای را مسخره کرد .

همین اشتباه باعث شده است که با روبرو شدن با شخصیت های گوناگون وی را تکریم کنند یا به وی احترام بگذارند و انسان دیگری را طرد کنند یا تحقیر کنند. مثلا بی احترامی به کودکان مصداق بارزش هست.

مثلا وقتی رئیس فلان موسسه وارد می شود همه احترام می گذارند اما وقتی یک شخصی دون مرتبه می ﺁید او را تحقیر می کنند .

از جمله سوءاستفاده از افراد ساده که زیرک نیستند توهین به زن ها که به دو صورت غیر عادی روی می دهد یکی احترام بخاطر جنسیت یا متلک پرانی بخاطر جنسیت که هردو توهین است.

این رفتارها باعث می شود که ﺁرامش روحی فرد دچار اختلال شود هر رفتار تحقیر ﺁمیز یک ضربه روحی محسوب میشود در این وقت می گوییم فرد ناراحت شده است.

ﺁن چه باعث رنج بیشتر می شود رفتارهای دو گانه است در سوره مدثر یکی از رفتارهای دو گانه را بیان کرده است
چرا نگهبانان جهنم 19 نفر هستند خدا چگونه با این عدد مردم را هدایت می کند.

در نظر بگیرید یک جمع 20 نفره هستند فردی همه را احترام بگذارد و یکی را فرق بگذارد این 19 نفر مامور جهنم ﺁن یکی هستند .

مثلا در یک مهمانی یا در محل کار فردی که مسئول پذیرایی هست به همه چایی بدهد و ﺁن یک نفر را فرق بگذارد.

جهنم جایی است که سوزنده است وقتی روح بسوزد یعنی فرد در جهنم است و هیچ ﺁتشی سوزنده تر از تحقیراین چنین نیست.

مثلا معلم همه را تحویل بگیر جز یکی را یعنی شخصیت فرد را کوبیدن مساوی است با جهنم سوزنده روح فرد.
چون انسان هوشمند است فرق تحقیر با اشتباه را می فهمد یک وقت فرد به دلایلی فراموش می کند تا مثلا نفر 20 هم وجود دارد ولی یک وقت مخصوص از نفر مجاور 20 که می شود نفر اول شروع می کند و به نفر 19 ختم می شود این یعنی برنامه یاز پیش تعیین شده برای تحقیر این شخص

یا مثلا2 یا 3 نفر با هم نشسته اند نفر4 یا 5 می ﺁید با همه احوال پرسی می کند و این یک نفر را مجزا می کند این تحقیر حساب شده نام دارد.

ﺁیه های سوره مدثر می خواهد رفتار های افراد رابیان کند که برای تحقیر پیامبر و ﺁذار اذیت روحی وی این رفتار ها را اجرا می کنند.

شکنجه روحی از دعوا کردن و عصبانیت بد تر است زیرا عصبانیت وقتی است که فرد شرارت دارد و نمی توانی تحقیرش کنی .

اما تحقیر و شکنجه روحی وقتی نمایان می شود که فرد بی ﺁزار باشد

مثلا چرا خدا می گوید بریده باد دست ابی لهب برای اینکه ابی لهب با دستش مرتکب خطای تحقیر شده است یا با دستش پیامبر را شکنجه روحی داده است .

اینها برای خدا بسیار مهم است چنانکه در قضیه افک خدا می گوید شما ﺁن را ساده می پندارید در حالی که نزد خدا بسیار بزرگ است چرا چون شکنجه روحی بدترین شکنجه است و افراد با افک باعث می شدند که پیامبر در شکنجه روحی فرو رود.
برچسب ها: 19نفر ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود