مشاهده RSS Feed

مریم

آبروی آب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/07/01 در ساعت 17:27 (262 نمایش)ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
از خیل رفتگان بشمارید و بگذرید


اکنون که پا به روی دل ما گذاشتید
پس دست بر دلم مگذارید و بگذرید


تا داغ ما کویر دلان تازه تر شود
چون ابری از سراب ببارید و بگذرید


پنهان در آستین شما برق خنجر است
دستی از آستین به درآریدو بگذرید


ما دل به دست هرچه که بادا سپرده ایم
ما را به دست دل بسپارید و بگذرید


با آبروی آب چه باک از غبار باد
نانپاره ای مگر به کف آرید و بگذرید

^

ورود

ورود