مشاهده RSS Feed

yanoor

شيخ انصارى و مادر

به این مطلب امتیاز بدهید
شيخ انصارى و مادر

شيخ اعظم، فقيه بزرگ، خاتم مجتهدان مادرش را تا نزديك حمّام به دوش مى گرفت و او را به زن حمامى سپرده، مى ايستاد، تا بعد از پايان كار او را به خانه برگرداند.
هر شب به دست بوسى مادر مى آمد، و صبح با اجازه او از خانه بيرون مى رفت.
پس از مرگ مادر به شدت مى گريست فرمود گريه ام براى اين است كه از نعمت بسيار مهمى چون خدمت به مادر محروم شدم، شيخ پس از مرگ مادر با كثرت كار و تدريس و مراجعات تمام نمازهاى واجب عمر مادرش را خواند، با آنكه مادر از متديّنه هاى روزگار بود.

http://www.erfan.ir/farsi/book/book....geID=16#link44
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود