مشاهده RSS Feed

yanoor

خواهی که دلت شود چون آیینه

به این مطلب امتیاز بدهید
دل
خواهی که دلت شود چون آیینه

ده چیز برون کن ز درون سینه
حرص و حسد و شرک و حرام و غیبت
بخل و غضب و کبر و ریا و کینه
http://ghasemiartgallery.persianblog.ir/1391/6/

نظرات

^

ورود

ورود