مشاهده RSS Feed

مریم

تاریخ را واقع بینانه و کامل ببینیم

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/08/15 در ساعت 17:59 (280 نمایش)

گزارش هاى پياپى، حاكى از آن است كه مردم مغرب زمين، گرايش خاصّى به اسلام پيدا كرده و خانواده ها يكى پس از ديگرى در مناطق مختلف به آيين اسلام، مشرّف مى شوند. آنان، از نزديك جامعه هاى كوچك اسلامى را در مغرب زمين مشاهده مى كنند و جاذبه هاى اين آيين پاك را درك مى كنند; بالأخص كه زن در اين آيين، موقعيت خاصى دارد و ابزار سياست و تجارت نيست و مردِ خانه در خدمت خانواده مى باشد.
پيوند ناگسستنى و مهرورزى مجموع خانواده به يك ديگر، يكى از انگيزه هاى مهمّ آنان براzى پذيرش اسلام است كه تفسير اين مطالب براى خود، مقاله ى گسترده اى مى خواهد. سياسيّون غرب، براى جلوگيرى از اين گرايش، ملحدان را استخدام نموده اند تا به سياه كارى چهره ى اسلام و مسلمانان بپردازند تا از اين طريق، نقد زندگى خود پيامبر نيز سهل و آسان بشود. يكى از ابزارهايى كه در اين راستا به كار گرفته مى شود، مسأله ى مظلوم نمايى يهوديان در منطقه ى عربستان است كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) نخست، با قبيله ى «بنى قُيَنْ قاع»، و سپس «بنى النضير» و «بنى قريظه» پيمان بست. سپس به عللى دو قبيله ى نخست را از مدينه بيرون راند و بنى قريظه را به علت پيمان شكنى سخت مجازات كرد.
سپس به اين اكتفا نكرد و با يهوديان خيبر وارد جنگ شد. دژهاى آنان را يكى پس از ديگرى گشود و همه را تحت سيطره ى خود درآورد.( [1])

آن چه در اين گزارش آمده است، به طور اجمال، صحيح و پابرجاست، ولى هرگز آنان به علل اين نوع براندازى ها نمى پردازند كه چرا پيامبر (صلى الله عليه وآله) اين گروه ها را از مدينه و به يك معنا از شبه جزيره ى عربستان بيرون راند و فقط به سياه نمايى پرداخته اند. هدف آنان، خشن نشان دادن دين اسلام و پيامبر اسلام، ومظلوم نمايى براى يهوديان و توجيه وحشى گرى هاى رژيم «اسرائيل» و متحدان آن است.
حقيقت اين است كه آنان بر طبق پيمانى كه با پيامبر بسته بودند، مجازات شدند و آنان مجازات را در پيمانى كه با او بسته بودند. پذيرفته بودند، اينك به اجمال اين مطلب مى پردازيم:

بزرگ ترين سند تاريخى براى محكوميت يهوديان عربستان

پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) ، پس از ورود به مدينه و گرايش اكثريت «اوس» و «خزرج» به ايشان، يك سند تاريخى با سران يهوديان مدينه امضا كرد و يكى از موادّ آن پيمان اين است:«امضا كنندگان، حق ندارند به زيان پيامبر و ياران وى، گامى بردارند و به وسيله ى زبان و دست، ضررى به او برسانند يا اسلحه و مركب در اختيار دشمنان بگذارند. هرگاه بر خلاف اين پيمان عمل كنند، پيامبر (صلى الله عليه وآله) در ريختن خون آنان و ضبط اموال و دارايى هاى آنان و به اسارت گرفتن زنان و فرزندان آنان، دست باز و اختيار كافى خواهد داشت.

جالب توجه اين كه اين پيمان كه 27بند دارد، به وسيله ى رهبران هر سه گروه از قبايل مدينه امضا شده است:
1. از طرف قبيله ى بنى قين قاع، مخريق;
2. از طرف قبيله ى بنى نضير، حيى بن اخطب;
3. از طرف بنى قريظه، كعب بن اسد.( [2])

حال، اگر اين گروه پشت سر پيامبر
(صلى الله عليه وآله) دست به خيانت و توطئه اى بزنند آيا شايسته ى مجازات نخواهند بود؟ اكنون به طور اجمال، به خيانت هاى آنان اشاره مى كنيم:

1. يهوديان قبيله ى «بنى قين قاع» در داخل مدينه زندگى مى كردند و قدرت اقتصادى مدينه در دست آنان بود. آنان از گسترش اسلام در مدينه سخت هراسناك بودند، جنگ سرد و شعارهاى زننده اى را بر ضدّ پيامبر به راه انداخته بودند و عملاً پيمانى را كه با پيامبر (صلى الله عليه وآله) بسته بودند، زير پا نهادند. اين جنگ سرد مجوّز آن نبود كه پاسخ آنان با سلاح داده شود، ولى پيامبر (صلى الله عليه وآله) براى اتمام حجّت به بازار اين قبيله آمد و آنان را نصيحت كرد، ولى آنان از سخنان پيامبر (صلى الله عليه وآله) پند نگرفتند.( [3])

چيزى نگذشت زن مسلمانى كه در بازار آنان مشغول فروش كالا بود و كاملاً مواظب بود كه صورتش را كسى نبيند، ولى يهوديان بنى قين قاع اصرار داشتند كه پرده از چهره ى او بردارند. يك مغازه دار(زرگر)يهودى، در حال غفلت، پايين لباس او را به پشت پيراهنش سنجاق كرد و پس از لحظاتى آن كه زن برخاست، قسمتى از بدن او نمايان شد و جوانان يهودى او را به مسخره گرفتند.
اهانت به اين زن مسلمان سبب شد كه يك نفر مسلمان، آن مرد زرگر را كشت. در اين هنگام يهوديان به صورت دسته جمعى آن فرد مسلمان را كشتند. خبر به داخل مدينه رسيد و جام صبر مسلمانان لبريز شد. پيامبر (صلى الله عليه وآله) تصميم گرفت كه كارشكنان و مخالفان وحدت سياسى را تنبيه كند و به آنان اخطار كرد كه هر چه زودتر با تحويل اسلحه، مدينه را ترك كنند و زير نظر افسرى به نام عبادة بن صامت، اين كار صورت گرفت و همگان به «وادى القرى» و از آن جا به «اذرعات» كوچ كردند.( [4])

اگر آنان بر پيمان خود وفادار مى ماندند و نفرت مذهبى و تفرقه افكنى و حرمت شكنى نسبت به مسلمانان را رها مى كردند، مى توانستند در ميان مسلمانان به زندگى خود ادامه دهند.

سرگذشت بنى نضير

قبيله ى بنى نضير با اين كه سياست پيامبر (صلى الله عليه وآله) را در برابر قبيله ى بنى قين قاع به چشم خود ديدند، دست از توطئه برنداشتند. روزى كه پيامبر براى كارى به بيرون دژ آنان رفته بود، سران يهود تصميم گرفتند كه از اين رويداد، بهره بگيرند و به حيات پيامبر (صلى الله عليه وآله) خاتمه دهند و با خود مى گفتند: اكنون كه محمد (صلى الله عليه وآله) در تيررس ماست، بهتر است انتقام خود را بگيريم و او را در همين جا ترور كنيم و كيفيت ترور را اين گونه طراحى كردند كه يكى از يهوديان به نام «عمرو بن حجاش» آماده شد كه بر بالاى بام برود و با افكندن سنگ بزرگى بر سر پيامبر (صلى الله عليه وآله) ، به زندگى او خاتمه دهد.
پيامبر از رفت و آمدهاى مرموز بنى نضير، احساس توطئه كرد و از ديوار دژ فاصله گرفت و به مدينه بازگشت و به خاطر همين، آنان را به كوچ كردن از مدينه وادار ساخت.( [5])

اگر آنان از سرگذشت بنى قين قاع درس گرفته بودند، با كمال آزادى در درون و اطراف مدينه زندگى مى كردند، ولى توطئه هاى خطرناك آنان، حاكى از آن بود كه دل به پيمان نبسته و پيوسته در پى فرصت بودند كه پيمان خود را بشكنند و با پيامبر اسلام (
صلى الله عليه وآله) ستيز كنند، لذا پيامبر (صلى الله عليه وآله) به حكم آن پيمان، سبك ترين مجازات را براى آنان در نظر گرفت; در حالى كه طبق پيمان، مستحق اعدام بودند.

سرگذشت بنى قريظه

در سال پنجم هجرى، يهوديان خيبر نزد سران قريش رفتند و آنان را تحريك كردند كه سپاهى گران از همه ى قبايل عرب فراهم آورند و با حمله ى به مدينه، مسلمانان و پيامبر (صلى الله عليه وآله) را قتل عام و اسلام را ريشه كن سازند و در نتيجه مشركان قريش و يهود خيبر، مدينه را محاصره كردند، ولى پس از يك ماه زد و خورد، دشمنان مهاجم در هدف خود، ناكام ماندند و پراكنده شدند، ولى در اثناى جنگ، يهوديان بنى قريظه كه در مدينه زندگى مى كردند، به طور سرّى با يهوديان مهاجم، هم دست شدند و عهدنامه اى كه با پيامبر (صلى الله عليه وآله) امضا كرده بودند، پاره كردند و آماده شدند تا در رزم به سپاه مهاجم بپيوندند.
وقتى كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) از خيانت آنان آگاه شد، دو نفر از ياران خود را فرستاد كه سران بنى قريظه را از اين كار پشيمان سازد، ولى آنان فريب يهوديان خيبر را خوردند و در داخل مدينه، مردان مسلّح آنان، زنان و كودكان بى دفاع مسلمانان را تهديد مى كردند. آن گاه كه به عللى، دشمن مهاجم نتوانست از خندق عبور كند و پس از يك ماه محاصره، ناچار به عقب نشينى شد، مشركان قريش به مكه و يهوديان خيبر به دژهاى خود برگشتند. پيامبر تصميم گرفت كه بنى قريظه را سخت تنبيه كند. سرانجام بيشتر مردان جنگ جوى هر سه قبيله به خاطر پيمان شكنى ها اسير و تبعيد يا كشته شدند.( [6])

پيامبر الهى كه از جانب خدا مأمور ابلاغ رسالت است، آيا مى توانست با وجود اين افراد خطرناك و پيمان شكن به رسالت خود، ادامه دهد؟ آيا چنين گروهى، سزاوار گذشت بودند؟

يهوديان خيبر

پيامبر (صلى الله عليه وآله) پس از مجازات اين سه قبيله تصميم گرفت، كانون فساد را درهم شكند. زيرا ريشه ى همه ى اين فتنه ها يهوديان خيبر بودند كه در نُه دژ استوار زندگى مى كردند. محاصره ى دژهاى نه گانه و جان فشانى هاى اميرمؤمنان، على(عليه السلام) در گشودن اين دژها باعث شد كه اين كانون فساد، ويران شود و اين ريشه هاى فساد، سرزمين حجاز را ترك كنند و در صورت مقاومت، كشته شوند.( [7])

اين سياست عاقلانه ى دفاعى پيامبر بود كه در آن كمترين استفاده ى از سلاح و كشتار صورت گرفت و تبعيد را بر كشتار ترجيح داد. آيا يك فرمانرواى الهى كه مدت كمى از عمر او باقى مانده و مأمور است پيام الهى را برساند و براى مؤمنان امنيت اجتماعى فراهم آورد، مى توانست از اين توطئه ها چشم پوشى كند؟

بهره بردارى از اين سياه نمايى

هدف از اين سياه كارى چيست و قرار است چه نوع بهره بردارى از آن انجام شود؟

مسلّماً صهيونيسم جهانى سفارش دهنده ى اين نوع مقالات مظلوم نمايانه است تا از اين طريق، رژيم غاصب صهيونيستى را بر حق جلوه داده و هرگونه تجاوز و اشغال گرى در سرزمين هاى اسلامى به ويژه در سرزمين وحى را از طرف نيروهاى متحد صهيونيسم توجيه كند، و اين حاكى از آن است كه آز و طمع آنان، منحصر به قدس و فلسطين نيست، بلكه طمع آنان دامنه هاى گسترده ترى دارد و آينده آن را نشان خواهد داد.

هدف مهم تر اين كه با اين سياه نمايى و مظلوم نمايى، جلوى پيشرفت اسلام را در غرب بگيرند و چنين وانمود كنند كه پيشرفت اسلام در اين چند قرن، در پرتو قدرت نظامى بوده است; نه منطق قوى و نيرومند و از اين طريق علاقه ى جوانان غربى را به اسلام كاهش دهند. آن ها به دنبال خاموش كردن نور الهى هستند كه قرآن درباره ى آن مى فرمايد: ( يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأفواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرون ) .( [8])

«و مى خواهند نور خدا را با دهان هايشان خاموش كنند، ولى خدا نور خود را به كمال مى رساند; هر چند كافران را خوش نيايد».

آيين اسلام كه براى رهانيدن ملّت ها از يوغ بردگى قدرت هاى بزرگ و خرافات مذهبى همچون بت پرستى و پرستش بزرگان و نيز تنظيم يك زندگى انسانى همراه با آزادى و عدالت و كرامت به جهانيان عرضه شده بود و با سركوب بت پرستان قريش روبه رو بود كه از حمايت قدرت هايى چون روم و ايران و دسيسه ى يهوديان خيبر و ثروت آنان بهره مند بود، طبعاً حق دفاع از اين آزادى و كـرامت را بـا روش هـاى انسـانـى براى خـود محفوظ مى داشت و در برابر توطئه هاى مختلف براندازى و شكنجه و آزار و كشتار جمعى ايستادگى مى كرد.

[1] . سايت«شفّاف»، اول ژوئن2009.
[2] . بحارالانوار، ج19، ص 110ـ 111.
[3] . واقدى، مغازى، ج1، ص 176.
[4] . همان، ص 177و ابن سعد، طبقات، ج2، ص 38.
[5] . واقدى،مغازى ، ج1، ص 364و ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص 191.
[6] . سيره ى ابن هشام، ج2، ص 235 و تاريخ طبرى، ج2، ص 245ـ 246.
[7] . سيره ى حلبى، ج3، ص36 و تاريخ يعقوبى، ج2، ص 46.
[8] . سوره ى صف، آيه ى61.


برگرفته از:
سایت آیت الله سبحانی

نظرات

^

ورود

ورود