مشاهده RSS Feed

yanoor

رهنمودهای ناب زندگی

به این مطلب امتیاز بدهید
1. در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند ...
いいいいいいいい
2,درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند
いいいいいいいい
3.نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

いいいいいいいい
4.سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده ایدhttp://izadpekah.mihanblog.com

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود