مشاهده RSS Feed

yanoor

دعایت میکنم امشب

به این مطلب امتیاز بدهید
دعایت میکنم امشب1-دعایت می کنم روزی زلال قطره اشکی
بشوید راه چشمت را
سلامی از لبان بسته ات جاری شود با مهر

2-دعایت می کنم یک شب تو راه خانه خود, گم کنی
با دل بکوبی کوبه مهمانسرای خالق خود را

3-دعایت می کنم روزی بفهمی با خدا
تنها به قدر یک رگ گردن و حتی کمتر از آن فاصله داری
و هنگامی که ابری ، آسمان را با زمین پیوند خواهد داد
مپوشانی تنت را از نوازش های بارانی

4-دعایت می کنم روزی بفهمی
گرچه دوری از خدا ، اما خدایت با تو نزدیک است

5-دعایت می کنم روزی دلت بی کینه باشد ، بی حسد
بدانی جای او در سینه های پاک ما پیداست
شبانگاهی ، تو هم با عشق با نجوا
بخوانی خالق خود را
اذان صبحگاهی سینه ات را پر کند از نور
ببوسی سجده گاه خالق خود را
6-دعایت می کنم روزی خودت را گم کنی پیدا شوی در او
دو دست خالیت را پرکنی از حاجت و با او بگویی :
بی تو این معنای بودن سخت بی معناست................................

http://izadpekah.mihanblog.com

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود