مشاهده RSS Feed

مزمل

میزان و نحوه دخالت خدا در جهان

به این مطلب امتیاز بدهید
وقتی به پیرامون خود و تاریخ گذشته نگاه می کنیم می توانیم میزان و نحوه دخالت خدا در امور جهان را دریابیم
دخالت خدا در امور جهان دارای قانون خاصی است خدا دارای برنامه ای حساب شده است دخالت خدا بیشتر در زمان پیامبران بوده است در سایر موارد قانون حاکم بر جهان همان قانون علت ومعلول است
به عنوان مثال اگر شخصی را آتش بزنید می سوزد اما وقتی مشرکان ابراهیم را آتش زدند خدا نگذاشت ابراهیم بسوزد الیس الله بکاف عبده یعنی خدا بنده خود یعنی رسولش را حفظ می کند و به این معنی نیست که خدا همه مردم را حفظ می کند اگر پیامبر را بخواهند بکشند او مانع از کشتن اومی شود چنان که می گوید
یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ...... والله یعصمک من الناس
ترس پیامبر از ابلاغ وحی به این خاطر است که مردم به او آسیب جسمی برسانند به همین خاطر خدا ضمانت می کند که من تو را از آسیب مردم برای نابودی تو حفظ می کنم چنان که در سوره اسرا می گوید نزدیک بود تو را از زمین حذف کنند و ادامه می دهد اگر این کار را می کردند اندکی زنده بودند و همه نابود می شدند بنا براین دو قانون برای دخالت خدا وجود دارد
یکی قانون نابودی پیامبر که خدا سنتش نابودی کل مردم جهان است دوم قانون ابلاغ وحی که خدا ضمانت کرده است پیامبر را حفظ کند
در قانون اول که مربوط به ابتدای رسالت است مردم قصد داشتند اورا از بین ببرند دومین قانون مربوط به اواسط است که خدا ضمانت کرده است که مانع شود از حذف
یا می گوید تا تو در میان آنان باشی عذاب بر آنها نازل نمی شود که این هم هشداری است برای مردم که در صدد حذف پیامبر نباشند همچنین خبری است برای مردم که پس از مرگ پیامبر آنها عذاب می شوند
این عذاب همگانی است و انتخابی نیست چنان که در زلزله ها و طوفانها مرگ و بدبختی تصادفی است نه انتخابی
وعده خدا برای نابودی مردم کره زمین وعده ای حتمی است و خدا بارها برای تاکید وعده عذاب را تبلیغ کرده است
تمام این اطلاعات در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و در زمان خود ظاهر خواهد شد
بر اساس آیه خدا هر آیه ای را صلاح بداند محو وهر آیه ای را صلاح بداند ثبت می کند این نتیجه بدست میاد که وعده عذاب به شرط تسلیم شدن مردم در برابر خدا و قرآن اجرا نخواهد شد
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود