مشاهده RSS Feed

مزمل

آیات متشابه

به این مطلب امتیاز بدهید
هدهد
هد هد نام پرنده ای است که در داستان سلیمان مطرح شده است
پرنده ظرفیتی جسمی روانی عقلی و عاطفی دارد
از ظرفیت جسمی این پرنده پرواز است آیا این پرنده تا چه اندازه امکانات عقلی روحی وروانی و شعوری دارد ؟
آیا این پرنده قادر است زبان بیاموزد آیا قادر است تعقل کند
جواب واضح است خداوند هر موجودی را امکاناتی داده است شناخت این امکانات به ما کمک می کند تا در تفسیر آیات قران راه خطا نرویم و قران را آن گونه که هست بشناسیم
مسلما امکاناتی که هد هد دارد در حد انسان نیست انسان قادر است تعقل کند و با همین امکان بشر توانسته است زبان را بیافریند و بعد از زبان آفریدن اقدام به خلق خط نماید و البته انسان نیز محدودیت هایی دارد و نمی تواند بالاتر از تواناییش عمل کند.
اگر هد هد و سایر حیوانات دارای قدرت تعقل بودند می توانستند همین کار را بکنند و اگر پرندگان همچنان در نقطه صفر هستند به دلیل نداشتن امکانات انسانی است.
با توجه به ضرب المثل از کوزه همان تراود که در اوست از حیوانات انتظاری بیش از امکانات وجودیشان نباید برود
پس کارهای پرنده قرانی کاری خلاف قدرت و توانایی یا امکاناتشان است و قابل قبول نیست اینجاست که می گوییم آیات پرنده و و مورچه و جن از آیات متشابه قران کریم است و نیاز به تاویل دارد می دانیم که تفسیر آیات متشابه قبل از تاویل راه به خطا رفتن است
چرا که تفسیر بر اساس ظاهر آیات است و تاویل تغییر آیات است
تاویل مانند تاویل خواب است همانطور که خورشید و ماه و 11 ستاره در خواب یوسف ، به پدر و مادر و 11 برادر تغییر می کند به همین ترتیب آیات متشابه پس از تاویل تغییر می کند
تغییر آیات متشابه کاری درست است زیرا قران خود به متشابه داشتن خود صحه گذاشته است و تفسیر آیات متشابه کاری غیر قرانی است زیرا معنای اصلی منظور نظر خدا را تغییر می دهد پس تفسیر آیات متشابه تحریف است و تاویل آیات متشابه بیان واقع و اصل است
در داستان پرنده و جن ومورچه مشاهده می کنیم شعوری به این جانداران نسبت داده می شود که این شعور در این موجودات وجود ندارد
همانطوری که در جای دیگر نوشتم این داستان داستان آدمهای آینده است که خدا برای غیب نویسی آنها را به پرنده و مورچه و جن تشبیه کرده است
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود