مشاهده RSS Feed

مزمل

دعای چه کسی اجابت می شود؟

به این مطلب امتیاز بدهید
در مورد علم روح می گوید به شما اندکی از علم داده شده است.
قبول این مطلب بسیار برای انسان راه گشا است زیرا انسان تحت تاثیر ضعف ها و قدرت های خود است اگر قدرت داشته باشد طغیان می کند و اگر ضعف داشته باشد جزو ولز می کند
عدم قبول آیات قرآن از جمله همین مطلب خود فریبی است و عاقبت خوشی برای انسان ندارد چرا که با این رفتار انسان بسیاری از قدرت های خدا بخصوص قدرت علمی خدا را رد می کند راستگویی خدا را رد می کند و گرفتار عذاب می شود
اما اگر قبول کند هرگز در مورد بسیاری از علوم از جمله در مورد روح انسان نقص و ضعف دارد از مرکب غرور وخودخواهی و عصیان پیاده خواهد شد و تسلیم فرمان خدا می شود
از جمله این که خدا نیازی به فراهم بودن شرایط دعا ندارد چیزی که در روابط انسانی لازم است
در شرایط انسانی لازم است که انسان برای اینکه امتیازی کسب کند شرایط روحی را فراهم کند زبان رسایی داشته باشد ادبیات مناسب بکار برد تا بتواند به مقصد و غرض خود برسد یک خواستگار یک کارمند در شرف استخدام یک خبرنگار حرفه ای یک نامزد انتخابات و خلاصه یک مشتری یا یک فروشنده برای رسیدن به هدف و مقصد خود باید شرایط ایده آلی داشته باشد
افراد فکر می کنند خدا حامی افرادی است که قوی باشند به همین جهت اقدام به افزایش توانایی های خود می کنند در خیال آنها خدا نیز چنین است در حالی که خدا تنها دعای افراد ناتوان عاجز درمانده و در یک کلام افرادی که به مرتبه صفر تنزل کرده اند را و قدرت دعا گفتن را هم ندارند اجابت می کند
و می گوید آیا کیست اجابت کند مضطر را هنگامی که او را می خواند تا از او بدی را کشف کند
یا می گوید او خدایی است که مرده ای را زنده کرد و به او نوری داد که در بین مردم راه می رود و از این قبیل آیات
منظورش همان فردی است که از نظر روحی صفر شده است و مانند مرده ی متحرکی است که هیچ توانایی و قدرتی ندارد
بنا براین خدا با عبارت علم شما کم است می خواهد این پیام را بدهد که شما باید نفس خود را بکشید تا مورد قبول خدا واقع شوید و یکی از راههای کشتن نفس قبول ضعف است وقتی شما فهمیدید ضعیف وناتوان هستید آن گاه خدا شما را قبول خواهد کرد
اصل هم همین است که انسان واقعا ضعیف است و اگر فکر خود را بکار بیندازد ضعف خود را خواهد دید
و اگر امروز احساس توانایی می کنید دلیلی بر این نیست که حقیقتا توانا هستید بلکه خود را می فریبید
هزاران نقطه ضعف در پیرامون انسان وجود دارد اما بیشتر ضعف انسان ضعف علمی انسان است و این مورد ، مورد قبول پیروان هست اما مرشد ها قبولش ندارند و خدا با این آیه بخصوص اهل ادعای علم را پیام می دهد که درک شما از علم اشتباه است و آن چه شما بیان می کنید تنها توهم و گمان شماست و حقیقت ندارد
برچسب ها: مضطر، مرده ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود