مشاهده RSS Feed

مریم

عقل معاش و عقل معاد

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1391/11/03 در ساعت 03:05 (594 نمایش)


عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است اما عشق می گوید که بیدار باش در راه خدا بیدار باش تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد.

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است اما عقل معاد می گوید که همه چشمها در ظلمات محشر،

در آن هنگامه فزع اکبر از هول قیامت گریانند مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد.
عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است

اما عشق می گوید چگونه می توان خفت وقتی که جهان ظلمتکده کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است.
عشق می گوید چگونه می توان خفت

وقتی که هنوز خون گرم امام عاشورا از زمین کربلا می جوشد و تورا فرا می خواند، چگونه می توان خفت و جهان را در کف جهال

و قداره بندها رها کرد، نه، شب هنگام خفتن نیست.

سید شهیدان اهل قلم
^

ورود

ورود