مشاهده RSS Feed

قرآنیان

توصیه های ناب اخلاقی از شیخ العرفاء ملاحسینقلی همدانی (رحمة الله علیه)

به این مطلب امتیاز بدهید
بشتاب به سوی توبه راستین

پس ای عزیز! چون کریم رحیم زبان تو را مخزن کوه نور؛ یعنی ذکر اسم شریف قرار داده است، بی حیایی است مخزن سلطان را به نجاست و قاذورات غیبت و دروغ و فحش و اذیت و گناهان دیگر آلوده نمایی.مخزن سلطان باید پر از عطر و گلاب باشد، نه نجس و مملو از قاذورات (نجاسات). بی شک چون دقت در مراقبه نکرده ای، نمی دانی که با اعضای هفت گانه؛ یعنی گوش و زبان و چشم و دست و پا و بطن و فرج چه معصیت هایی می کنی و چه آتش ها روشن می نمایی و چه فسادها در دین خودت بر پا می کنی و چه زخم هایی با شمشیر و سر نیزه زبانت به قلبت می زنی. اگر آن را کشته نباشی، بسیار خوب است.اگر بخواهم شرح این مفاسد را بیان نمایم در کتاب نمی گنجد، در یک ورق چه می توانم بکنم. تو که هنوز جوارحت را از معاصی پاک نکرده ای، چگونه منتظری که در شرح احوال قلبت چیزی به تو بنویسم. پس بشتاب، بشتاب به سوی توبه راستین. آن گاه به سرعت به تلاش و مراقبت روی بیاور.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
اخلاق و عرفان
^

ورود

ورود