مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

به موعظه های دلسوزانه حضرت روح الله گوش فرادهیم:

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
به موعظه های دلسوزانه حضرت روح الله گوش فرادهیم:

اى عزيز! بكوش تا صاحب عزم و داراى اراده شوى،
كه خداى نخواسته اگر بى عزم از اين دنيا هجرت كنى، انسان صورى بى مغزى هستى كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى!

زيرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است و جرات بر معاصى كم كم انسان را بى عزم مى كند،
و اين جوهر شريف را از انسان مى ربايد...


پس اى برادر!
از معاصى احتراز كن، و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما،
و ظاهر را ظاهر انسان كن،
و خود را در سلك ارباب شرايع داخل كن،

و از خداوند تبارك و تعالى در خلوت بخواه كه تو را در اين مقصد همراهى فرمايد،
و رسول اكرم صلى الله عليه وآله و اهل بيت او را شفيع قرار ده،
كه خداوند به تو توفيق عنايت فرمايد، و از تو دستگيرى نمايد.

چهل حديث

نظرات

^

ورود

ورود