مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

مفهوم ایمان

به این مطلب امتیاز بدهید
مفهوم ایمان در شرح دعای مکارم الاخلاق امام سجاد(ع)


امام سجاد(ع) دعای «مكارم الاخلاق» را با صلوات بر پيامبر آغاز نموده ، بدين منظور كه ساير مطالب مورد درخواست كه قسمت به قسمت در اين دعا به پيشگاه خدا عرض مى كند به اجابت برسد و مورد قبول درگاه بارى تعالى واقع شود.

وبلغ بايمانى اكمل الايمان

امام سجاد(ع) بعد از ذكر صلوات، اول درخواستى كه از خدا مى نمايد اين است كه مى گويد:
بارالها! ايمان مرا به كاملترين مدارج آن برسان .

درباره ايمان، سخن بسيار است و مطالب متعددى درباره آن در كتب اسلامى آمده كه در اينجا به اختصار به بعضى از آنها اشاره مى شود:

جمعى از آقايان مى گويند «ايمان» از ماده «امن» است و آن حالت آرامش و اطمينان خاطرى است كه در باطن انسان تحقق مى يابد.

بنابراين مى گويند «ايمان» در اسلام عبارت است از حالت باور معنوى و آرامش نفس.

مطلبى كه بسيار قابل توجه است و درباره آن هم بحث شده اين است كه آيا ايمان عقد قلبى صرف است و بس، يا متضمن اقرار به زبان، و عمل به بدن نيز هست.

شيخ طوسى مى گويد: تصديق، بدون اقرارِ زبان، ايمان نيست و براى اثبات اين مطلب به يك آيه استشهاد مى كند و آن آيه مربوط به حضرت موسى(ع) است كه مى گويد:

و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا( سوره 27، آيه 14)

مى گويد: معجزات موسى را ديدند، در دل يقين داشتند كه موسى پيغمبر خداست، اما به زبان انكار كردند. پس معلوم مى شود اگر آدمى در دل به نبوت موسى(ع) يقين داشته باشد اما آن را به زبان نياورد؛ به موسى (ع) ايمان نياورده است.

درباره پيغمبر اسلام هم قرآن مى گويد: علماى يهود كه آشنا به كتب سماوى هستند،
يعرفونه كما يعرفون ابناء هم (سوره 2، آيه 146.)
اينان پيغمبر را آنچنان خوب مى شناسند كه فرزندان خودشان را،
پس كسانى كه پيامبر اسلام را فرستاده خدا مى دانند و نبوت او را همانند شناختى كه نسبت به فرزندان خويش دارند مى شناسند اما عقيده قلبى خود را با زبان انكار مى كنند ايمان ندارند، و آيات از اينگونه بسيار داريم .

نمونه ديگرى از يقين قلبى اما خوددارى از اقرار در ابوجهل بود.
ابوجهل مظهر شرك است، آدمى بسيار بد و سمبل كفر است.
يك روز پيغمبر اكرم با بعضى از رفقاى خود از آنجا مى گذشت. او هر وقت به پيغمبر مى رسيد قيافه تلخ، زننده، تند، و بى ادب به خود مى گرفت، اما اين دفعه استثنائا با گشاده رويى پيش آمد و دست محكمى به پيغمبر داد و رفت!

اين امر بسيار شگفت آور بود. رفقاى خود ابوجهل گفتند:
عجبا! آيا به پيغمبر گرويده؟
مسلمانان گفتند: امرى حيرت آور است! آيا ابوجهل قبول اسلام كرده؟

آنگاه مى نويسد: فقيل له . به ابوجهل گفتند: اين چه کاری بود؟ پاسخ داد:
قال والله انى لاعلم انه صادق ولكن متى كنا تبعا لعبد مناف (بحار جديد، ج 7، ص 157.)
گفت: به خدا قسم، من مى دانم كه اين مرد صادق و راستگوست ولكن چه موقع چنين بوده كه ما پيرو «عبد مناف» و فرزندان او باشيم!

ملاحظه مى كنيد كه ابوجهل آنچنان به پيمبر ايمان باطنى و اعتقاد واقعى دارد كه هم قسم ياد مى كند و هم سخن خود را با لام تاكيد مى آورد ولى با زبان صريحا انكار مى كند و جلوه گاه كفر است.

بنابراين همانطور كه يهود مى دانستند موسى بن عمران فرستاده خداست و يقين باطنى داشتند اما چون به زبان انكار كردند، كافرند، ابوجهل هم كه مى داند كه پيغمبر اسلام فرستاده خداست ولى به زبان انكار مى كند، با ايمان نيست،

بايد زبان هماهنگ دل باشد. اگر كسى به دل معتقد است و عقيده قلبى را با زبان مى گويد، اما در عمل از روى طغيان و تكبر نسبت به اوامر الهى بى اعتناست و تعاليم بارى تعالى را نفى مى كند، واپس مى زند و اعراض ‍ مى نمايد، او هم داراى ايمان نيست،

زيرا اعراض از امر خدا و استكبار در مقابل فرمان آفريدگار جهان، منافى با ايمان دل و منافى با اعتراف زبان است .

نمونه اين امر ابليس، در جريان سجده آدم است.
از آيات قرآن استفاده مى شود كه ابليس به خدا ايمان داشت، آنچنان ايمانى كه در صف فرشتگان قرار گرفته بود، ايمان خود را هم به زبان مى آورد و حتى در مواقعى نام حضرت حق را با احترام بسيار ياد مى كرد تا جايى كه وقتى مطرود درگاه الهى شد و از قضيه آدم رنجيده خاطر گرديد، گفت :
فبعزتك لا غوينهم اجمعين (سوره 38، آيه 82.)
آنقدر در مقام بيان، به خدا احترام كرد كه به عزت او قسم ياد نمود - اما اين شيطانى كه ايمان باطنى دارد و به زبان هم اقرار مى كند، در مقام عمل و اطاعت از فرمان الهى سركشى كرد، طغيان نمود و از امر خدا رويگردان شد.

خدا به فرشتگان فرمود، آدم را سجده كنند:
و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى و استكبر و كان من الكافرين (سوره 2، آيه 34.)
ابليس از اطاعت امر خدا ابا كرد، در مقابل فرمان الهى استكبار نمود و زير بار اطاعت از فرمان خالق جهان نرفت و خدا تصريح مى كند به اينكه ابليس، با اين عمل به كفر گراييد و تمام اعمال گذشته اش بر باد رفت .

بنابراين من حيث المجموع استفاده مى شود كه ايمان دل، زمانى ارزش دارد كه با انكار زبان مواجه نشود، و همچنين ايمان دل زمانى ارزنده است كه به طغيان و سركشى در عمل مواجه نگردد.

اگر دل بود، زبان هم معترف بود، و بدن هم انجام وظيفه كرد، مجموع اين سه امر ايمان است.

نظرات

^

ورود

ورود