مشاهده RSS Feed

yanoor

داستان عبرت آموز

به این مطلب امتیاز بدهید
11 سال دوری از خانه

سال 2002، «براندهیست» غذا را روی اجاق گذاشت، لباس های کثیف را در ماشین لباسشویی انداخت و از خانه بیرون رفت، بعد هم به پارک نزدیک خانه شان رفت تا کمی قدم بزند. او قصد داشت از همسرش جدا شود.زن جوان که از همه چیز خسته شده بود در فکر چاره ای می گشت تا زندگی اش را بهبود بخشد. براندا دو فرزند هشت و 12 ساله داشت و هیچ کس فکر نمی کرد که او روزی آنها را ترک کند اما این آخری باری بود که براندا دیده شد. او دیگر به خانه بازنگشت.

پس از ناپدید شدن براندا، همسر او کارآگاهی استخدام کرد تا بلکه بتواند نشانی از وی پیدا کند اما کارآگاه به هیچ نتیجه ای نرسید. به این ترتیب در سال 2010، مرگ براندا هیست به طور قانونی اعلام شد. همه خانواده او تصور می کردندبراندا دیگر مرده است اما در یکی از روزهای سال 2013، زنی میانسال به مامور پلیس نزدیک شد و هویت واقعی خود را عنوان کرد و به مامور پلیس گفت که در این سال ها احتمالا خانواده اش به دنبال او می گشته اند.براندا پس از 11 سال نزد خانواده اش بازگشت. او بعد از بازگشت به خانواده اش گفت که در تمام این سال ها با انجام کارهای خلاف و فروش مواد مخدر زندگی اش را می گذرانده اما بالاخره پس از 11 سال زندگی نکبت بارت تصمیم گرفته دوباره نزد خانواده اش بازگردد. او بعدها گفت که اگر اندکی سختی های زندگی مشترکش را تحمل کرده بود لازم نبود به این زندگی کثیف تن بدهد.

http://fun.akairan.com/sms/nice-sms/2014114102756.html
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود