مشاهده RSS Feed

مریم

میلاد

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/10/29 در ساعت 13:27 (265 نمایش)میلاد رسول اکرم و همه بزرگان دو نوع است

یکی میلاد تقویمی وتاریخی است که برحسب تعاریف اختلاف نظر هم است درتاریخش،

این یک تولداست که البته مایه شادی وشعف ماست وضیافتی برپامی کنیم وجشنی می گیریم

ولی حقیقت جشن رابایدزمانی بگیریم که اودرمامتولدبشود

میلادمسیح زمانی است که یک مسیحایی درمازاده بشود؛

یک شاعرانگلیسی گفت اگرمسیح هزار باردربیت اللحم زاده بشودتوراچه سودکه همچنان ملول وافسرده ودلمرده باشی،توکه زنده نشدی ؛

اگرمابه آن خلق محمدی نرسیم وبه آن رحمت نامنتهای اوواصل نشویم وبهره مندنشویم ماراچه سودکه اومتولدشده است؛

مایه سرشکستگی ماست که باوجودتولدچنین بزرگواری از آن خلق وخوی وجمال وبرکات وکمالات به ماچیزی نرسیده باشد!آپدیت شده 1392/11/05 در 23:22 توسط مریم

دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود