مشاهده RSS Feed

مریم

صداقت

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/11/10 در ساعت 12:21 (297 نمایش)
اصالت انسان رااگرمنهای شرافت انسان وسرچشمه الهی اودرنظر بگیریم دیگربرتری ای برحیوان ندارد و تازه کارهایی که آنها نمیکنند انسان میکند،

هیچ گرگی نقشه نمی چیندکه چطوردیگری رادرچاه بیاندازدتا گوسفندی شکارکند

درطبیعت اگر خشونت هم هست ولی به صداقت نزدیکتراست واصلا عین صداقت است

شکسپیر میگوید وقتی هوای سرد زمستانی تااعماق استخوان تورا می لرزاند

بهترازاهل دربار(دورویان) است که نفس گرم به هم نشان میدادندو خنجر سرددرقلب هم فرومیکردند،

آنچه که بشربابشرکرده ازشرم قابل بیان نیست!
^

ورود

ورود