مشاهده RSS Feed

مزمل

مفهوم خدا بر بشرچیزی نازل نکرده است

به این مطلب امتیاز بدهید
شناخت فکر اشتباه ، یکی از آموزش های قرآن است .
از جمله افکار اشتباه اعتقاد به پدیده ی اصل و نسب است
در حالی که اصل و نسب یا بقول امروزی ها ژنتیک اصلی صد در صد نیست و نباید انسانها را بر اساس اصل و نسب ، نمره گذاری نمود چه بسا از یک خانواده صالح یک فرزند نااهل بدنیا آید و بالعکس
یک گروه از مسلمانان معتقدند که فرزند زن و مرد صالح همیشه صالح هستند و بر اساس این پندار غلط اقدام به دین سازی می کنند و می شود خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
پندار اشتباه دیگر نیز که زاییده شناخت اشتباه از خداوند است موجب شده است اصلی به نام هر شخصی به اندازه همنشینش بزرگ است
و با این پندار بزرگی خدا را دیده اند و نتیجه گرفته اند که پیامبر نیز بزرگ است الله اکبر و رسول اکبر در حالی که این گونه نیست پیامبر را نمی توان با خدا مقایسه کرد
اشتباه سوم که از اشتباه دوم ناشی می شود این است که مردم نسبت به پیامبر کوچکند و این همان دلیلی است که چرا ما پیامبر نمی شویم و سرانجام رد آیه بشر بودن پیامبر است این توهمات و اشتباهات پاسخی است به سوال چرا مردم به رسول جدید ایمان نمی آوردند و نخواهند آورد زیرا رسول جدید در چهارچوب توهمی آنها جای نمی گیرد رسول قدیم در طول زمان به موجودی غیر بشری تبدیل شده است و رسول جدید موجودی بشری است لذا نتیجه می گیرند تو رسول نیستی چون مانند ما بشری .
قرآن جهت رفع این توهمات استدلالات آورده در حالی که برای یک مومن البته عاقل و تیز هوش قول راستگویی چون خدا کافی است و نیازی به استدلال نیست
مسئول گمراهی افراد پس از رحلت پیامبران رهبران مذهبی هستند رهبرانی که خدا از آنها میثاق گرفت که رسول جدید را اطاعت کنید به او ایمان بیاورید او را عزیز بدانید و او را یاری نمایید
اما رهبران مذهبی با ساخت تئوری های ضد قرآنی سد و مانعی شدند برای رسول بعدی
اگر زمان به عقب بر گردد و افراد به زمان پیامبران قبلی مشاهده می کنند که رسول قبلی هم در قالبی که آنان ساخته اند قرار نمی گیرد و خدا می گوید ما قدرالله حق قدره اذ قالو ما انزل الله علی بشر من شی
زیرا در قالب ساختگی آنها خدا بر بشر چیزی نازل نمی کند و منظورشان از بشر افرادی مثل خودشان است آنها می گویند ما و افرادی چون ما پیامبر نمی شویم و خدا بر ما و مثل ما چیزی نازل نمی کند به همین خاطر پیروان پیامبران قبلی می گویند ما انزل الله علی بشر من شی
برچسب ها: ما انزل الله ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود